Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Inrichting meterkast

Voordat uw aansluiting kan worden (ver)plaatst, moet de inrichting van de meterkast aan een aantal bouwkundige vereisten voldoen. In de meterkastbladen staan de richtlijnen voor meterkasten beschreven. De maatvoeringen zijn in tekening weergegeven. De richtlijnen voor uw meterkast worden vastgesteld door de landelijke meterkastcommissie. In onderstaande richtlijnen kunt u lezen aan welke vereisten de inrichting moet voldoen en welke voorbereidende werkzaamheden er getroffen moeten worden. 


Niet iedere woning heeft dezelfde meterkast. Daarom zijn de meterkastbladen in zes verschillende versies beschikbaar, namelijk voor laagbouwwoningen, hoogbouwwoningen, stadsverwarmingen en voor utiliteitsgebouwen. U kunt de versies hieronder downloaden om te bekijken welke voor u van toepassing is.

Deze richtlijnen zijn volgens het bouwbeseluit en vallen onder de NEN-norm.