Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Afsluiten en heraansluiten bij wantbetaling

Het beleid van Enduris is erop gericht om afsluiting zoveel mogelijk te voorkomen. Voordat we overgaan tot afsluiting vindt altijd een toetsing plaats. De criteria voor deze toetsing staan vermeld in de Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers Elektriciteit en gas (‘de regeling’) [bron: www.wetten.overheid.nl].

Wij werken hierbij samen met gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties.

 

Aan het af- en heraansluiten zijn kosten verbonden.

Afsluiten bij vorst

In de regeling staat dat klanten in de periode van 1 oktober tot 1 april alleen mogen worden afgesloten als de klant weigert schuldbemiddeling te aanvaarden, er sprake is van fraude of als de klant geen contract voor de levering van energie heeft afgesloten. Landelijk is een vorstregeling [bron: www.rijksoverheid.nl] afgesproken waarbij niet wordt afgesloten wanneer de gemiddelde dagtemperatuur gedurende twee dagen onder het vriespunt is.

Medische verklaring

Wanneer u aantoont dat afsluiting zeer ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaakt, gaan wij niet over tot afsluiting. U moet in zulke gevallen voor een medische verklaring zorgen.

Heraansluiten

Wij sluiten u alleen weer aan als u het openstaande saldo en de heraansluitingskosten heeft voldaan.

 

Wilt u weten wat u moet betalen om weer aangesloten te worden? Neem dan contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113 - 74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl