Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Technische voorbereidingen

Hieronder leest u de technische voorbereidingen die u moet treffen voor een tijdelijke- of bouwaansluiting en een definitieve aansluiting.

Technische voorbereidingen voor een tijdelijke- of bouwaansluiting kleinverbruik

  • de bouwkast voor uw elektriciteitsaansluiting moet geplaatst zijn inclusief aardingsvoorziening;
  • zorg dat de bouw- en meterkast vanaf de straat goed bereikbaar zijn.

Technische voorbereidingen definitieve aansluiting kleinverbruik

  • het pand moet wind- en waterdicht zijn;
  • goede bereikbaarheid van de bouw- en meterkast vanaf de straat;
  • zorg dat stellingen de werkzaamheden niet kunnen belemmeren;
  • water in de kruipruimte dient u zelf weg te pompen;
  • de bodemplaat dient tegen een achterwand gemonteerd te zijn (voorwaarde voor het realiseren van een aansluiting: gemonteerde houten achterwand en zijwanden minimaal 18 mm);
  • de aardigsvoorziening dient in orde te zijn;
  • zorg voor de juiste - en correct geplaatste mantelbuizen, voor meer informatie zie voorwaarden meterkast.

LET OP: bij een elektriciteitsaansluiting van 3x50 Ampère of groter dient u een mantelbuis van Ø75mm te plaatsen.

 

Aardingsvoorziening kleinverbruik aansluitingen
Voor aansluitingen tot en met 3 x 35 A dient een goedgekeurde 2,5 meter lange hulpelektrode geslagen te zijn, gekoppeld met de hoofdaardrail van de installatie.

Bij een aansluiting van 3 x 50 A of zwaarder dient een diepteaarding geslagen te worden. De waarde mag maximaal 0,5 Ω zijn. Deze moet gekoppeld worden met de hoofdaardrail van de installatie. Wij plannen uw opdracht pas in, wanneer wij het meetrapport van de diepteaarding hebben ontvangen. U ontvangt hierover vanzelf meer informatie, zodra u een aanvraag heeft ingediend.