Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Elektriciteitsaansluiting aanvragen/wijzigen

Doet u een aanvraag voor een aansluiting elektriciteit met een capaciteit van 3x80 ampère of kleiner? Dien dan uw aanvraag in via www.mijnaansluiting.nl.

 

Graag wijzen wij u erop dat het dichtleggen van eventuele bestrating op uw eigen terrein nadat de aansluiting heeft plaatsgevonden voor uw eigen rekening komt.


Meer informatie over een aansluiting elektriciteit met een capaciteit > 3x80 ampère

 

LET OP: Wanneer u een elektrisch apparaat bijplaatst of verwijdert in uw huis, kan dat gevolgen hebben voor de grootte van uw aansluiting. Uw benodigde capaciteit kan hierdoor toe- of afnemen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw installateur, zodat u altijd beschikt over de juiste aansluiting en hiervoor ook het passende tarief betaalt. 

Bouwaansluiting

Gaat u bouwen? Vraag dan een bouwaansluiting aan. U kunt dan in een later stadium een aanvraag indienen voor het doortrekken van de bouwaansluiting naar de definitieve meterkast.

 

Woont u op Goeree-Overflakkee? Dan is de taakverdeling als volgt:

In uw regio is Stedin de beheerder van het energienet. Wij zorgen voor een veilig en continu transport van gas en elektriciteit. Alle werkzaamheden rondom aanleg, wijziging en verwijdering van aansluitingen op Goeree-Overflakkee worden uitgevoerd door DNWG. 

Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet. 

Voor aansluitingen media & communicatie werkt DNWG in opdracht van Ziggo.