Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Gasaansluiting aanvragen/wijzigen

Wilt u een aanvraag doen voor een aansluiting met een capaciteit van ≤ 40 m3(n)/uur (≤ G25)? Vraag dan een nieuwe aansluiting of wijziging aan via www.mijnaansluiting.nl. 

 

Graag wijzen wij u erop dat het dichtleggen van eventuele bestrating op uw eigen terrein nadat de aansluiting heeft plaatsgevonden voor uw eigen rekening komt.

 

Meer informatie over een gasaansluiting van > 40 m3/h gas (≥G40)

 

LET OP: Wanneer u een apparaat dat gas verbruikt bijplaatst of verwijdert in uw huis, kan dat gevolgen hebben voor de grootte van uw aansluiting. Uw benodigde capaciteit kan hierdoor toe- of afnemen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw installateur, zodat u altijd beschikt over de juiste aansluiting en hiervoor ook het passende tarief betaalt.

 

Per 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgasnet. Dit geldt voor nieuwbouw voor kleinverbruik, zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Wanneer de omgevingsvergunning voor 1 juli is aangevraagd, is het nog wel mogelijk een kleinverbruikaansluiting op het gasnet te verkrijgen. 
Meer lezen

 

Woont u op Goeree-Overflakkee? Dan is de taakverdeling als volgt:

In uw regio is Stedin de beheerder van het energienet. Wij zorgen voor een veilig en continu transport van gas en elektriciteit. Alle werkzaamheden rondom aanleg, wijziging en verwijdering van aansluitingen op Goeree-Overflakkee worden uitgevoerd door DNWG. 

Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan uw drinkwaterleidingnet. 

 

Voor aansluitingen media & communicatie werkt DNWG in opdracht van Ziggo.