Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Aardgasvrij wonen

Gaat u aardgasvrij wonen? Dan heeft u uw gasaansluiting niet meer nodig. Wij verwijderen dan de gasaansluiting.

 

Voor het verwijderen van de gasaansluiting moet Enduris werk uitvoeren (zoals verwijderen leiding(en), gasmeter en gaskraan) en dat kost geld. In laagbouw moet de hele aansluitleiding verwijderd worden, meestal inclusief graafwerk.

 

In onderstaande tabel vindt u de verschillende tarieven. Deze zijn inclusief BTW en gebaseerd op de werkelijke kosten. De ACM ziet hierop toe. Het verwijderen van een gasaansluiting in hoogbouw (meerdere woningen/panden  boven elkaar) is minder ingrijpend dan in laagbouw. Met de aanvrager worden nadere afspraken gemaakt omtrent de uit te voeren werkzaamheden.

 

Let op! Er komt een nieuwe regeling waarmee de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting (tijdelijk) volledig worden vergoed. De minister wil deze kosten verrekenen in het algemene periodieke aansluittarief. Zo komt er meer duidelijkheid over de verwijderkosten en worden voorlopers in de energietransitie gestimuleerd. Lees hierover ook het nieuwsbericht. Wilt u uw gasaansluiting kosteloos laten verwijderen? Vraag uw verwijdering dan aan als de nieuwe regeling van kracht is.

 

Klik op onderstaande afbeelding om te vergroten.

Samen van het gas af loont

Afhankelijk van de warmteoplossing in uw wijk/woning gemeente, is de gasleiding op termijn niet meer nodig. Vanuit kostenoogpunt is het slim om dan samen met uw buren de gasleiding te laten verwijderen. Het graafwerk en verwijderen van de aansluitingen wordt dan gecombineerd. 

 

Vanaf vijf aansluitingen in aaneengesloten woningen die wij tegelijkertijd kunnen verwijderen, geldt een gereduceerd tarief per aansluiting.