Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Profielcategorieën gas

Bij ingebruikname worden gasaansluitingen op basis van hun grootte toegewezen aan een profielcategorie en vervolgens jaarlijks per 1 januari op basis van de op dat moment bekende gegevens. Toebedeling vindt plaats op basis van criteria die zijn vastgelegd in de “Allocatievoorwaarden Gas”, onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet.

De onderstaande profielcategorieën zijn van toepassing op kleinverbruikaansluitingen:

Indelingscriteria profielcategorie G1A:

  • Kleinverbruikers zonder gasmeter
  • Kleinverbruikers met een standaardjaarverbruik
  • < 5000 m (n;35,17) en met een gasmeter ≤G6

Indelingscriteria profielcategorie G2A:

  • Kleinverbruikers met een gasmeter G10, G16 of G25

Waarom?

Indeling in een profielcategorie gebeurt om de getransporteerde volumes over het gasnet van Enduris toe te kunnen delen aan de programmaverantwoordelijke partijen (leveranciers) die namens de aangeslotene gas laten transporteren over het gasnet van Enduris.

Hoe?

Toewijzing van de profielcategorie door Enduris aan kleinverbruikaansluitingen voltrekt zich bij ingebruikname en hierna jaarlijks per 1 januari.

 

Na ingebruikname wordt jaarlijks de profielcategorie bepaald op basis van de nominale metercapaciteit en het jaarverbruik op de aansluiting. Als aangeslotene (verbruiker) merkt u hier niets van omdat dit een volledig geautomatiseerd proces is.