Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Veelgestelde vragen Artikel-1 aansluitingen

 • Wat is een Artikel 1-aansluiting?

  In Artikel 1 van de Elektriciteitswet 1998 staat een aantal uitzonderingen van aansluitingen die technisch onder kleinverbruik vallen, maar die als grootverbruikers behandeld kunnen worden. Dit omdat ze altijd een zakelijk karakter hebben en geen behoefte hebben aan de bescherming die op kleinverbruikers van toepassing is.

  Het gaat om aansluitingen die onderdeel uitmaken van een organisatorische eenheid die zich in hoofdzaak bezig houdt met:

  - Waterbewerkingsactiviteiten
  - Mijnbouwkundige activiteiten
  - Activiteiten rond beheer en exploitatie van telecommunicatie en kabelnetwerken
  - Activiteiten met betrekking tot verkeersregelinstallaties en openbare verlichting
  - Openbaar vervoer per spoor

  Indien het totaal van aansluitingen binnen één van deze vijf categorieën groter is dan 2 MVA, zullen de kleinverbruikaansluitingen binnen deze categorie behandeld worden als grootverbruikaansluitingen. Voorwaarde is wel dat de bedrijfsuitoefening op fysiek geïntegreerde basis geschiedt.

 • Hoe meld ik een nieuwe A1-aansluiting aan?

  Op www.mijnaansluiting.nl, waar u de nieuwe aansluiting kunt aanvragen. Na het ingeven van de postcode en het huisnummer, dient u in het geval van een A1-aansluiting een tekstdocument te uploaden onder het kopje 'Verstuur bestektekening' met daarin de tekst: 'Aanvraag betreft een A1-aansluiting. De meetverantwoordelijke is… (vul hier de naam van uw meetverantwoordelijke in)'.

 • Wat zijn de voor- en nadelen van een Artikel 1-aansluiting?

  Voor- en nadelen kunnen per klant verschillen. Het hangt af van de bedrijfsvoering, het gewenste inzicht in de meterstanden, de omvang van het meterpark en de gewenste service rond de aanleg van aansluitingen/meters. De energieleverancier, meetverantwoordelijke en/of energieadviseur kunnen hier meer over vertellen.

 • Is Artikel 1 wel of geen vrije keuze?

  Artikel 1 lid 2 en 3 uit de Elektriciteitswet 1998 is bindend recht en laat geen vrije keuze over de toepassing ervan.

  Enduris hanteert als uitgangspunt dat de afnemer bepaalt of Artikel 1 lid 2 en 3 op zijn aansluitingen van toepassing is.

 • Hoe ga ik om met meerdere soorten aansluitingen in verschillende categorieën?

  Aansluitingen kunnen in verschillende categorieën vallen:

   

  - Grootverbruik (aansluitwaarde groter dan 3 maal 80 ampère, oftewel 3x80A).

  - Kleinverbruik (aansluitingen tot en met 3x80A die niet onder Artikel 1 vallen).

  - Artikel 1-aansluitingen (aansluitingen tot en met 3x80A die voldoen aan de criteria voor Artikel 1). 

   

  Voor elk soort aansluiting kunnen aparte voorwaarden, regelgeving en afspraken van toepassing zijn.

 • Blijft mijn aansluiting altijd een Artikel 1-aansluiting?

  Als er nieuwe informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld door groei of afname van het aantal aansluitingen dat onder Artikel 1 valt of kan vallen, kan de Artikel 1-registratie wijzigen. 

 • Krijg ik een nieuwe EAN-code als mijn aansluitingen Artikel 1-aansluitingen worden?

  Ja. Wanneer een aansluiting wordt omgezet naar Artikel 1-aansluiting krijgt deze een nieuwe EAN-code.

 • Kan ik zelf bepalen of ik een andere meetverantwoordelijke kies?

  Ja. Dit is namelijk het recht van de klant bij grootverbruikaansluitingen (vastgelegd in alle marktafspraken).

 • Wat verandert er in de dienstverlening op het gebied van storingen en responsetijden?

  De servicenormen voor Artikel 1-aansluitingen bij storingen zijn conform de normen voor grootverbruikers. Compensatievergoedingen bij langdurige storingen blijven gekoppeld aan de zekering waarde van de aansluiting (vanaf 3x25A of hoger).

 • Blijft de Netcode voor openbare verlichting ongewijzigd?

  De Netcode wijzigt niet nu openbare verlichting onder Artikel 1 valt.

 • Worden meterhuur en meterdiensten voor multisites aangepast?

  Ja. Voor grootverbruik- en Artikel 1-aansluitingen worden deze diensten in rekening gebracht door de meetverantwoordelijke. 

 • Worden de tarieven aangepast?

  Nee. De transporttarieven voor kleinverbruik en overeenkomstige Artikel 1-aansluitingen zijn identiek.