Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Facturen en betalen

Onderstaande informatie is op u van toepassing als u een elektriciteitsaansluiting heeft tot en met 3x80 ampère en/of een gasaansluiting heeft van minder dan 40 m3/uur.

Wie brengt de transportkosten in rekening bij u?

De transportkosten (Capaciteitstarief) zijn een vergoeding voor de regionale netbeheerder voor de door haar geleverde diensten. Uw leverancier voor elektriciteit en/of gas brengt de transporttarieven bij u in rekening. De leverancier draagt de gefactureerde transportkosten af aan de regionale netbeheerder. De regionale netbeheerder stuurt u geen factuur voor de Transportkosten. Deze werkwijze is van kracht met ingang van 1 augustus 2013.

 

Vragen over uw factuur, verbruik en openstaand saldo kunt u stellen aan uw leverancier.