Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Handige links

 • Netbeheer Nederland
  Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland.
 • Agentschap NL
  Agentschap NL maakt onderdeel uit van het Ministerie van Economische Zaken. Deze site biedt u informatie over duurzaamheid.
 • Tennet
  De beheerder van het landelijk transportnet voor elektriciteit. Gastransportservices De beheerder van het landelijk transportnet voor gas.
 • Vereniging Meetbedrijven Nederland
  Deze site speelt een centrale rol in het verspreiden van publicaties voor meetbedrijven.
 • Consuwijzer
  Op deze site heeft de overheid veel informatie geplaatst, bijvoorbeeld ook over de slimme meter.
 • Certiq
  Informatie over subsidie voor u als particulier of zakelijk producent van duurzame energie.
 • Energieveilig.nl
  Energieveilig.nl is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders. Zij willen hiermee de consumenten bewust maken van de risico's van elektriciteit en gas.
 • Energieleveren.nl
  Hier kunt u uw productie-installatie (zonnepanelen, HRe-ketels, warmtekrachteenheden, windturbines, biomassa-installaties en kleinschalige waterkrachtcentrales) registreren om teruglevering verrekend te krijgen.
 • Autoriteit Consument & Markt (ACM)
  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zorgt voor de uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en ziet toe op de naleving van deze wetten. Op deze website kunt u wet- en regelgeving en artikelen en berichten hierover vinden.
 • Energie-Nederland
  Vereniging van energieproducenten, -handelaren en -retailbedrijven in Nederland.
 • Energie.startpagina
  Op deze site kunt u onder andere een overzicht van alle energieleveranciers vinden.
 • www.uwspanningskwaliteit.nl
  Hier leest u meer informatie over uw spanningskwaliteit. 
 • www.gaslicht.com
  Onafhankelijke energievergelijker van alle leveranciers.