Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Veel gestelde vragen meteropname

 • Wat zijn de kosten voor het weghalen van een meter?

  Aan het weghalen van een meter zijn kosten verbonden. Hoe hoog deze zijn kunt u in het tarievenblad terugvinden. Deze kosten zijn eenmalig en inclusief btw. 

   

  Wilt u een afspraak maken voor het weghalen van een meter? Neem contact op met ons Front Office via het telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

   

  Het overzicht van de niet-gereguleerde tarieven vind u hier.

 • Hoe kan ik mijn meter laten onderzoeken?

  U kunt uw meter laten ijken (dit wordt ook wel herijken genoemd). Een meterijking (herijking) gebeurt op basis van kosten van ongelijk. Blijkt na ijking dat de afwijking aan de meter buiten de gestelde grenzen valt, dan brengen we u hiervoor geen kosten in rekening. Indien blijkt dat de meter niet defect is, worden de kosten op u verhaald. 

   

  Voor meer informatie over het ijken van een meter, neemt u contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl.

 • Kan ik mijn oude elektriciteitsmeter laten vervangen door een nieuwe?

  De leeftijd van de meter heeft in principe geen invloed op de correcte werking van de meter. Via kwaliteitscontroles wordt geborgd dat de meters goed registreren. U kunt uw meter wel laten verwisselen voor een slimme meter.

  Voor het omwisselen van de meter neemt u contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

 • Wanneer heb ik een op afstand uitleesbare (telemetrie)meter nodig?

  U heeft een op afstand uitleesbare (telemetrie)meter nodig in de volgende gevallen:

   

  Elektriciteit
  Bij een gecontracteerd transportvermogen van 50 kW of meer.

   

  Gas
  Bij een jaarverbruik van 170.000 m3 of meer. 

 • Waarom wordt mijn elektriciteits- en/of gasmeter gecontroleerd?

  De overheid heeft regels opgesteld waaraan alle meters moeten voldoen. Onze taak is ervoor te zorgen dat uw meter de correcte hoeveelheid afgenomen energie registreert. Op die manier betaalt u alleen voor de energie die u werkelijk verbruikt. 

 • Wat gebeurt er als mijn meter niet correct registreert bij de kwaliteitscontrole?

  Als de meter afwijkingen vertoont die buiten de wettelijke marges vallen, dan vervangen wij kosteloos uw meter. 

 • Wat gebeurt er als na controle blijkt dat de meter te weinig aangeeft?

  In dat geval vervangen wij uw meter. Verder betekent dit dat wij minder energie in rekening hebben gebracht, dan u werkelijk heeft verbruikt. Wij verrekenen dit met een schatting van uw werkelijke verbruik, op basis van het historische verbruik. 

 • Wat gebeurt er als na controle blijkt dat de meter teveel aangeeft?

  In dat geval vervangen wij uw meter. Verder betekent dit dat wij meer energie in rekening hebben gebracht dan u werkelijk heeft verbruikt. Wij verrekenen dit met u. 

 • Hoe wordt ervoor gezorgd dat een elektriciteits- en/of gasmeter correct functioneert?

  De overheid heeft regels opgesteld waaraan meters moeten voldoen. Om na te gaan of elektriciteits- en/of gasmeters nog correct functioneren, is er landelijk een meterpool ingesteld. De coördinator van deze pool is KIWA. De meterpool houdt in dat jaarlijks steekproefsgewijs meters van een bepaald type, bouw- c.q. revisiejaar worden gecontroleerd. Als na de controle blijkt dat de meters niet voldoen aan de minimumeisen, dan worden deze vervangen. 

 • Wat gebeurt er met de controleresultaten van de elektriciteits- en/of gasmeters?

  De resultaten worden door de meetbedrijven naar KIWA gestuurd. KIWA analyseert de gegevens en beoordeelt of de meters aan de minimumeisen voldoen. Voldoet de meter niet aan de minimumeisen, dan moeten alle meters in Nederland van dit type, bouw- c.q. revisiejaar worden vervangen. 

 • Voert elk meetbedrijf de controles voor elektriciteits- en/of gasmeters op dezelfde manier uit?

  Ja, KIWA adviseert alle meetbedrijven en ziet erop toe dat de controles op de juist voorgeschreven wijze worden uitgevoerd. 

 • Hoe vraag ik een dubbeltariefmeter aan?

  Dubbeltariefmeters zijn vervangen door slimme meters. Voor het omwisselen van uw huidige meter neemt u contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113 74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

 • Hoe lees ik mijn dubbeltariefmeter af?

  Niet elke dubbeltariefmeter is op dezelfde wijze af te lezen. Zie uw instructieboekje bij de meter. Is het instructieboekje niet meer aanwezig, neem dan contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl . Houd de gegevens van uw meter en het merk bij de hand.

 • Hoe laat ik het slot van mijn meter verwijderen?

  Indien er bij de aanleg van een nieuwe aansluiting voor elektriciteit en/of gas nog geen leverancier bekend is in ons systeem, wordt de aansluiting niet in bedrijf genomen. Wij voorzien de aansluiting dan van een hangslot. Neem in dat geval contact op met uw energieleverancier om na te gaan of uw aanmelding aan ons is doorgegeven.

   

  Is uw aanmelding al aan ons doorgegeven? Maak dan een afspraak voor het verwijderen van het slot.
  U neemt contact met ons Front Office op via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

   

  Het is niet toegestaan het slot of andere verzegelingen te verwijderen. Pogingen hiertoe worden gezien als fraude.

 • Hoe vaak komt de meteropnemer langs om de standen op te nemen?

  Om de kwaliteit van de standen en verbruiken van kleinverbruiksaansluitingen te blijven behouden, neemt de meteropnemer minimaal 1 keer per 3 jaar uw meterstanden op. Deze afspraak is gemaakt tussen alle landelijke netbeheerders. Enduris streeft ernaar om jaarlijks bij 90% van de kleinverbruiksaansluitingen de standen op te nemen.

   

  Sinds september 2014 is er een traject gestart om de standen te registreren van alle meters waarvan het door ons niet gelukt is om binnen 3 jaar fysiek de standen op te nemen. Het kan dus voorkomen dat er binnenkort bij u een meteropnemer/monteur aan de deur staat (vraagt u gerust naar een identiteitskaart). 

   

  Wanneer u niet thuis bent, laat de meteropnemer/monteur een brief bij u achter waarop een telefoonnummer staat. Dit nummer kunt u bellen om een afspraak te maken voor de meteropname.

 • Worden alle kleinverbruiksmeters door een meteropnemer opgenomen?

  In sommige gevallen kan het zo zijn dat de meters niet opgenomen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een slimme elektriciteits- en gasmeter heeft. De standen worden dan automatisch doorgegeven door uw energieleverancier. Bij traditionele elektriciteits-, gas- en watermeters komt de meteropnemer langs om de standen op te nemen. Wel komt de meteropnemer minimaal eens per drie jaars langs om een fysieke meteropname te doen - ook als u een slimme meter heeft! 

 • De meteropnemer is langs geweest maar ik was niet thuis. Wat nu?

  Wanneer u niet thuis bent, zal de meteropnemer een brief bij u achter laten. Afhankelijk van de reden van opname kunt u aan de hand van deze brief;

  -          Telefonisch een afspraak maken voor de fysieke meteropname, of

  -          Meterstanden zelf noteren en (zonder verzendkosten) naar ons versturen 

 • Wie neemt de meterstanden op?

  Grootverbruik

  Meters van grootverbruiksaansluitingen worden dagelijks op afstand uitgelezen door een erkend meetverantwoordelijke die door de klant zelf is uitgekozen. Deze meetverantwoordelijke stuurt de meetdata vervolgens door naar de netbeheerder.

   

  Kleinverbruik

  Meters van kleinverbruiksaansluitingen worden door de netbeheerder zelf opgenomen. Dit gebeurt op afstand als er een slimme meter is geplaatst. Bij de traditionele meter werkt dit anders. De netbeheerder stuurt jaarlijks en minimaal één keer in de drie jaar een meteropnemer langs om de standen op te nemen.

   

  Bij verhuizingen of leverancierswijzigingen geven de betrokken leveranciers ook een stand door aan de netbeheerder. Wanneer de leverancier geen stand krijgt, zal deze een stand schatten. Bij een slimme meter wordt deze stand op de dag van verhuizing uitgelezen. en bij een traditionele meter zal de leverancier contact zoeken met de klant met het verzoek de meterstand door te geven. 

 • Ik heb een vraag / klacht over mijn opgenomen meterstand. Waar kan ik terecht?

  Voor vragen over uw opgenomen meterstanden kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.