Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Privacy en de slimme meter

 

Bescherming van uw gegevens

Enduris doet er alles aan om uw gegevens uit de slimme meter zo goed mogelijk te beschermen. In Nederland gelden strenge regels als het gaat om privacy en veiligheid. Deze zijn vastgelegd in de AVGde Gedragscode Slim Netbeheer en in de Privacy- en Securityeisen van Netbeheer Nederland. Vanzelfsprekend volgt Enduris deze wet- en regelgeving.

 

Heeft u een vraag of een klacht over de Gedragscode Slim Netbeheer? Klik hier

Wat is er veranderd?

In de nieuwe wet, die is vastgelegd in Europese regelgeving, moeten EU-lidstaten ervoor zorgen dat gedetailleerde verbruiksgegevens beschikbaar kunnen worden gesteld. Hiervoor moeten de-dagstanden worden uitgelezen en opgeslagen. Deze verplichting geldt voor een periode van 24 maanden of over de periode sinds de start van uw leveringscontract indien dit korter is dan 24 maanden. Enduris verzamelt de meterstanden gedurende deze periode. 

 

Uw meterstanden zijn zichtbaar voor u, uw netbeheerder en uw energieleverancier. Wij geven uw meterstanden door aan uw energieleverancier voor een juiste verrekening van uw verbruik. Niemand anders heeft toegang tot deze gegevens, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld aan aanbieders van energieverbruiksmanagers.

Beveiliging van de slimme meter

De beveiliging van de slimme meter is vergelijkbaar met die van internetbankieren. Het slimme-metersysteem is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen (hacken). De meterstanden die voor de netbeheerder zichtbaar zijn, worden streng beveiligd. Netbeheerders zijn in overleg met diverse instanties zoals TNO, sectie Digital Security van Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerde beveiligingsbedrijven continu bezig uw gegevens optimaal te beveiligen. 

 

Alle slimme meters voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en hebben de netbeheerders uitgebreide maatregelen genomen om de netten en het dataverkeer met de nieuwste technologie te beveiligen. Op die manier kunnen onbevoegden niet bij uw gegevens.

Versleuteld opslaan

De slimme meter slaat maand-, dag-, uur- en kwartiermeterstanden op. Deze gegevens worden versleuteld in het geheugen van de slimme meter opgeslagen. De meter kan niet zomaar uitgelezen worden. Daarvoor zijn drie soorten unieke gegevens nodig:

 1. Het meternummer van de elektriciteitsmeter
 2. Het wachtwoord (authenticatie sleutel) om in de meter in te loggen
 3. De sleutel (encryptiesleutel) om de data die tussen ons uitleessysteem en de slimme meter wordt uitgewisseld te versleutelen en te ontsleutelen.

Beveiligd netwerk

Via een afgeschermd deel van het GPRS communicatienetwerk (VPN) of ons eigen CDMA-netwerk lezen wij de meters uit. Om toegang te krijgen tot het communicatienetwerk heeft elke meter ook weer een uniek wachtwoord, de Authenticatie Key. De communicatie tussen de gasmeter en de elektriciteitsmeter wordt op dezelfde manier beveiligd als de communicatie tussen de elektriciteitsmeter en Enduris.

Unieke sleutel

Iedere elektriciteitsmeter en gasmeter heeft een unieke sleutel, daarvoor zorgt onze beveiligingsserver, de crypto-server. Alleen deze server kent die de sleutel. Zelfs de medewerkers van Enduris hebben geen toegang tot deze sleutels. De unieke sleutel wordt ieder jaar vernieuwd.

 Feiten en misverstanden over de slimme meter

Feiten

 • Alle slimme meters voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen, zodat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen.
 • De slimme meter is uitgebreid getest en beveiligd tegen inbraakpogingen en hackers.
 • Uw meterstanden zijn alleen zichtbaar voor u, uw netbeheerder Enduris en uw energieleverancier.
 • Wij lezen de meterstanden uit van de voorgaande periode, dus niet op het moment dat u daadwerkelijk elektriciteit of gas verbruikt.

Misverstanden

 • Wij zien niet hoeveel energie u op welk moment verbruikt. Wij kunnen dus niet zien wanneer u wel of niet thuis bent.
 • Ook weten wij niet welke apparaten u in huis heeft.
 • Wij kunnen geen relatie leggen tussen specifieke apparaten in uw huis en uw verbruik.

Gebruik van uw meterstanden

Uw meterstanden worden alleen gebruikt voor:

 • Uw jaarrekening en verbruiksoverzichten. Deze ontvangt u van uw energieleverancier.
 • Als u wisselt van energieleverancier of verhuist.
 • Het onderhoud van het energienet.

Opslaan van mijn meterstanden

De meterstanden van uw elektriciteits- en/of gasgebruik slaat de meter zelf lokaal op. De elektriciteitsmeter slaat de dagstanden (om 00.00 uur) maximaal 40 dagen op. Per 1 oktober 2020 zijn de netbeheerders verplicht om de dagstanden van uw slimme meter, 24 maanden of over de periode sinds de start van uw leveringscontract als dit korter is dan 24 maanden, op te slaan. Deze maatregel, die voortvloeit uit Europese regelgeving, is vastgelegd in de Elektriciteits- en Gaswet en het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie, en zorgt ervoor dat u als klant meer inzicht krijgt in uw energieverbruik. De energieleverancier kan hiervoor de dagstanden namens u opvragen bij de netbeheerder voor uw energieverbruik.

 

De slimme meter uitlezen

Uw meterstanden worden uitgelezen volgens de wettelijke richtlijnen:

 • Uitlezing van uw dagstanden;
 • Uitlezing wanneer u overstapt naar een andere leverancier of als u verhuist;
 • Uitlezing wanneer het noodzakelijk is voor het beheer of onderhoud van de meter of van het energienet.

Niemand heeft verder toegang tot uw gegevens, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Dit is geregeld in de AVG, de Gedragscode Slim Netbeheer en in de Privacy- en Securityeisen van Netbeheer Nederland. Het is verboden om de standen voor een ander doel te gebruiken.

 

Meer weten?

Lees meer over dit onderwerp in onze Privacystatement slimme meters (.PDF)

 

Wilt u niet dat uw meterstanden voor dit doel worden uitgelezen? Dan kunt u kosteloos het uitlezen van de slimme meter uitzetten. U kunt het automatisch doorsturen van uw meterstanden altijd weer aanzetten.

 

Stopzetten uitlezen slimme meter