Vraag en antwoord gasmeters

Over welk type gasmeter gaat het?

Het betreft een aantal gasmeters van het merk Landis +Gyr die geplaatst zijn in de periode 2016/2017.​​

 

Kassa sprak over een oplossing met een adapter die los zou kunnen raken. Gaat dat bij mijn meter ook gebeuren?

​Als er gebruik gemaakt wordt van een adapter voor uw gasmeter, dan wordt deze goed en veilig gemonteerd. Deze oplossing voldoet aan de specificaties, is veilig en functioneert normaal. Het is daarom niet nodig deze te vervangen. 

 

Wat is precies het probleem met deze meters?

Bij de bovengenoemde meters is de schroefdraad niet helemaal tot bovenaan aangesneden, terwijl we dat wel zouden verwachten op basis van de kwaliteitseisen. Echter, ondanks dat de schroefdraad niet tot bovenaan is aangesneden, is uit het KIWA onderzoek gebleken dat er geen reden is om aan de veiligheid of het functioneren te twijfelen.​​

 

Zijn deze gasmeters echt nog wel veilig?

Ja, deze gasmeters zijn veilig. De te korte schroefdraad is alleen niet volgens de specificaties. Daarom heeft Enduris besloten om deze gasmeters de komende weken te wisselen. De andere netbeheerders (behalve Stedin, want die heeft deze gasmeters al gewisseld) hebben besloten om deze gasmeters uiterlijk eind maart 2018 te verwisselen. Alle meters moeten immers voldoen aan de specificaties die ervoor zorgen dat deze de volle levensduur correct en veilig meterstanden verzorgen.  

 

Ik heb op Kassa gezien dat deze gasmeters voor brandgevaar kunnen zorgen. Waarom haalt Enduris deze meters niet meteen weg?

​Er is absoluut geen verband te leggen tussen deze gasmeters en brandgevaar. Dat hebben we duidelijk aan Kassa meegedeeld, zoals ook te zien was in de uitzending. Deze gasmeters zijn gewoon veilig. De te korte schroefdraad is alleen niet volgens de specificaties. ​Enduris vervangt de komende weken deze gasmeters. Klanten die een gasmeters hebben met een kortere schroefdraad krijgen een dezer dagen bericht.

 

Wanneer gaat Enduris mijn gasmeter vervangen, als deze bij de groep meters hoort met een te korte schroefdraad?

Enduris informeert klanten met een meter met een kortere schroefdraad een dezer dagen via een brief. De komende weken wisselt Enduris deze gasmeters.  ​

 

Moet ik zelf vóór vervanging al maatregelen treffen als mijn gasmeter een kortere schroefdraad heeft?

Nee, u hoeft zelf niets te doen. U kunt de gasmeter tot de vervanging veilig blijven gebruiken. Alle meters worden de komende weken omgewisseld.​​ Enduris informeert de betreffende klanten hier een dezer dagen over.

 

Moet ik betalen voor de vervanging van mijn gasmeter?

Nee, dit kost u vanzelfsprekend niets.​​

 

Om hoeveel meters gaat het die door Enduris zijn geplaatst?

​Het gaat om 159 gasmeters.

 

Hoe worden dit soort meters getest?

Voordat een fabrikant zijn meter mag verkopen, moet hij laten zien dat zijn meter goed is. Daarom gaat de meter eerst naar een testinstituut. Dat instituut onderzoekt of de meter goed genoeg is. Dat is het geval als de meters aan alle Europese eisen voldoen. Er mag bij de klant thuis dus niet zomaar een meter worden opgehangen. De meter moet lang meegaan en bovenal de juiste standen aangeven. ​

 

Hoe voorkomen jullie dat er foute slimme meters worden opgehangen?

De producenten van slimme meters hebben te maken met zeer strenge veiligheidseisen. Er vinden tal van controles plaats voordat een meter aan ons geleverd wordt. Vervolgens controleert de slimme meter-monteur de veiligheid voordat de meterkast weer dicht gaat. De monteur voert een druk en lekkage test uit, en controleert of de meter functioneert. Bovendien maakt de monteur een veiligheidsrapport op, waarbij ook de veiligheid van de huisinstallatie van de klant wordt getest.

Dit kan er toe leiden dat een klant na plaatsing van een meter te horen krijgt dat zijn eigen installatie niet veilig is. Dat is natuurlijk vervelend voor een klant, want de gas- of elektriciteitstoevoer wordt afgesloten tot het veiligheidsprobleem is opgelost. Maar de veiligheid van de klant houdt niet op bij de meter-wissel. Wij zorgen ervoor dat onze klant na het wisselen van de meter beschikt over een veilige installatie in zijn meterkast.