Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Vragen over de slimme meter

Ik heb een vraag over ...

 • Algemene informatie

  • Wat is een slimme meter?

   De slimme meter is een nieuwe generatie energiemeter. Het is een digitale energiemeter die uw traditionele meters voor elektriciteit en gas vervangt. De slimme meter geeft de meterstanden voortaan op afstand aan de netbeheerder door. Via onder andere GPRS (een techniek waarmee snel mobiele data worden verzonden) of het elektriciteitsnet, stuurt de software in de slimme meter de meterstanden naar de netbeheerder. De netbeheerder stuurt de gegevens door naar uw energieleverancier. Maandelijks ontvangt u van uw energieleverancier een overzicht van uw energieverbruik en een indicatie van de kosten hiervoor. De slimme meter biedt u de mogelijkheid om zelf nauwkeurig uw energieverbruik te volgen, waardoor het makkelijker is om energie te besparen.

  • Vervangt de slimme meter mijn elektriciteits- en gasmeter?

   Als er slimme meters worden geplaatst, worden in principe altijd zowel de elektriciteitsmeter als de gasmeter vervangen. De slimme gasmeter wordt direct (met een kabeltje) of indirect (met een draadloos signaal) gekoppeld aan de slimme elektriciteitsmeter. De slimme elektriciteitsmeter beschikt over een communicatiemodule die zowel de meterstanden voor elektriciteit als die voor gas doorstuurt.

  • Hoe werkt de slimme meter?

   Door software aan de meters toe te voegen, wordt het mogelijk meterstanden op afstand op te nemen. Door de gasmeter te koppelen aan de elektriciteitsmeter kunnen beide meters op afstand worden uitgelezen. Dat uitlezen gaat via GPRS (een mobiel netwerk) of via het elektriciteitsnet.

  • Wat zijn de voordelen van een slimme meter?

   Een slimme meter biedt u de volgende voordelen:

    

   Inzicht in uw energieverbruik
   De slimme meter geeft u vaker inzicht in uw energieverbruik. In plaats van eenmaal per jaar, stuurt uw energieleverancier u maandelijks een overzicht van uw verbruik en een indicatie van de kosten in die periode. Op die manier kunt u uw verbruik volgen. Ook kunt u de slimme meter koppelen aan een zogenoemde energieverbruiksmanager. Energieverbruiksmanagers zijn producten of diensten waarmee u op een eenvoudige manier inzicht krijgt in uw energieverbruik (zie: www.energieverbruiksmanagers.nl) Inzicht in uw energieverbruik maakt besparen op energie een stuk makkelijker en leuker. Dat is niet alleen prettig voor uw portemonnee, maar ook voor het klimaat. 

    

   Op afstand doorgeven van meterstanden
   De slimme meter neemt periodiek de meterstanden op en geeft die via uw netbeheerder door aan uw energieleverancier. U hoeft met een slimme meter dus niet meer thuis te blijven voor een meteropnemer of zelf uw meterstanden door te geven, ook niet als u gaat verhuizen of overstapt naar een andere energieleverancier.


   Kwaliteit en nauwkeurigheid van uw energienota wordt verbeterd
   Doordat met de slimme meter automatisch en op tijd de meterstanden worden uitgelezen, horen eventuele (her)berekeningen van meterstanden tot het verleden. Hogere betrouwbaarheid en betaalbaarheid energievoorziening. Voor netbeheerders hebben slimme meters als voordeel dat de productie van energie door energieleveranciers en het verbruik ervan door eindgebruikers beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

  • Hoeveel besparing op mijn energierekening kan ik verwachten met een slimme meter?

   De slimme meter zelf bespaart geen energie. De meter geeft u meer inzicht in uw verbruik en door dat inzicht in uw energieverbruik kunt u makkelijker energie besparen. Als u wilt weten wat u kunt besparen, kunt u bij veel energieleveranciers een persoonlijk energieadvies aanvragen.

  • Waarom is een slimme meter belangrijk?

   De slimme meter is een belangrijke voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen. Fossiele brandstoffen worden schaarser en ons klimaat leidt schade door uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd gebruiken we steeds meer elektriciteit. Om de energievoorziening voor te bereiden op de toekomst moet er ingezet worden op energie besparen en meer duurzame energiebronnen. Dat kan door een energienet dat vraag en aanbod van energie beter in balans brengt. Zo kan het energienet efficiënter worden gebruikt en houden we de energievoorziening betaalbaar. Ook in de toekomst. In dit energienet is de slimme meter een belangrijke schakel. Het geeft inzicht in de energiestromen: waar is er veel energie nodig en waar juist minder? En ook binnenshuis helpt deze meter bij efficiënter energiegebruik. Door beter inzicht en slimme technieken wordt energiebesparing een stuk eenvoudiger.

  • Wat maakt een slimme meter slim?

   Met slim wordt verwezen naar de mogelijkheid van de meter om te communiceren. Hierdoor kunnen meterstanden op afstand worden uitgelezen. Netbeheerders kunnen deze gegevens vervolgens eenvoudig doorgeven aan uw energieleverancier, die ze nodig heeft voor uw energierekening. Ook kunt u zelfopgewekte energie terugleveren aan het net, zonder dat daar een extra meter voor nodig is. En er kunnen door u allerlei nieuwe toepassingen op de meter worden aangesloten die ‘slim’ (bewust/spaarzaam) omgaan met energie mogelijk maken.

  • Kan de slimme meter ook teruglevering registreren (bijv. via zonnepanelen)?

   De slimme meter registreert teruglevering op uw aansluiting. U kunt dus zien hoeveel u afneemt en hoeveel u teruglevert. Als u energie gaat terug leveren, dan dient u dit van te voren te melden via  www.energieleveren.nl. Daar leest u ook waarom u dat moet doen.

  • Welk effect hebben slimme meters op het milieu?

   Als mensen zuiniger met energie omgaan doordat zij meer inzicht hebben in hun verbruik, is dat goed voor het milieu. Als alle huishoudens straks slimme meters hebben, kunnen netbeheerders vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Dat leidt tot minder verspilling en efficiëntere productie, wat goed is voor het milieu. Als vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd, zijn de onvoorspelbare hoeveelheden wind- en zonne-energie gemakkelijker in te zetten. Er is daardoor meer ruimte voor schone energie. Als uw traditionele meter vervangen wordt door een slimme meter, wordt de traditionele meter door de monteur meegenomen om op een milieuvriendelijke manier te worden verwerkt.

  • Waar vind ik meer informatie over de slimme meter?

   Voor meer informatie kunt u onder meer terecht bij Enduris of op: 

   www.slimmemeters.nl 

   www.rijksoverheid.nl 

   www.consuwijzer.nl 

 • Keuzevrijheid

  • Is de slimme meter verplicht?

   Nee. Wanneer u de slimme meter echt niet wilt, kunt u hem weigeren of de uitleesfunctie laten uitzetten. Dat betekent dat de meter niet automatisch wordt uitgelezen. Als u de slimme meter weigert, blijft uw traditionele meter in de meterkast hangen, mits deze niet vervangen hoeft te worden. Wanneer uw meter wel vervangen moet worden, dan krijgt u bij weigering een digitale meter die niet slim is, dus zonder communicatiemodule.

  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn meterstanden niet op afstand worden uitgelezen?

   Als u niet wilt dat de meterstanden maandelijks op afstand worden uitgelezen, kunt u dit aan uw netbeheerder doorgeven.

  • Ik heb toestemming gegeven voor het uitlezen van mijn slimme meter, maar ik wil deze toestemming weer intrekken, kan dat?

   Ja, dit is mogelijk. Wanneer u toestemming hebt gegeven, is het mogelijk om daarna uw toestemming weer in te trekken. Het is voor de netbeheerder niet mogelijk om uw toestemming in te trekken wanneer u toestemming hebt gegeven aan uw energieleverancier. In dat geval dient u contact op te nemen met uw energieleverancier.

  • Hoe weet ik dat de slimme meter uitstaat?

   Neem hiervoor contact op met ons Front Office via telefoonnummer 0113  74 11 00. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl .

  • Ik wil geen slimme meter. Wat moet ik doen?

   Er zijn drie mogelijkheden:
   1) de slimme meter weigeren en de bestaande meter houden als deze nog aan de eisen van de netbeheerder voldoet en nog niet aan vervanging toe is.
   2) de slimme meter weigeren en als de oude meter toch vervangen dient te worden, een nieuwe digitale meter aanvragen bij de netbeheerder die niet op afstand uitleesbaar is
   3) de slimme meter accepteren en administratief uit laten zetten. Dan werkt de slimme meter als een traditionele meter.

 • Kosten

 • Meterstanden

  • Hoe vaak wordt de slimme meter standaard uitgelezen?

   Uw netbeheerder leest uw meterstanden maandelijks automatisch op afstand uit en geeft de standen door aan uw energieleverancier. Daarnaast wordt de stand uitgelezen voor uw jaarafrekening en wanneer u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier. Ook is het mogelijk dat de meter voor specifieke technische doeleinden wordt uitgelezen. In dit laatste geval informeert de netbeheerder u conform de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Slim Netbeheer.

  • Kan ik op een slimme meter zelf nog wel de meterstanden aflezen?

   Ja, dat kan. Zowel de gas- als de elektriciteitsmeter bieden de mogelijkheid om uw standen van het display af te lezen. Precies zoals bij uw traditionele meter. Ga voor meer informatie naar de website van uw netbeheerder en download de handleiding van uw slimme meter voor de gebruiksaanwijzing. Verder kunt u uw meetgegevens eenvoudig zien door de slimme meter te koppelen aan uw interne WIFI netwerk, aan uw PC, aan uw thermostaat of aan een zogenaamde energieverbruiksmanager.

  • Hoe weet ik zeker dat de juiste meterstand is genoteerd/doorgegeven (bij vervangen meter, switchen, verhuizen, etc)?

   Bij het vervangen van de meter tekent u voor de standen van de ingenomen meter. Als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier, ziet u de stand(en) op de eindafrekening. Het is verstandig om ter controle ook zelf de stand(en) te noteren.

  • Hoe weet ik dat de meter goed werkt/meet?

   De slimme meter is, net als de traditionele meter, door het Nederlands Meetinstituut (Nmi) uitvoerig getest op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en is op basis van deze criteria goedgekeurd. Als u twijfelt aan een juiste registratie van de slimme meter kunt u de meter eventueel laten onderzoeken. Dit wordt een meterijking genoemd. Het komt zelden voor dat een meter een technisch defect heeft. In vrijwel alle gevallen is een verandering in het verbruiksgedrag de oorzaak van een hoger verbruik. Op de website van Agentschap Telecom vindt u meer informatie over kalibratie- en ijkrapporten. 

  • Wie betaalt de kosten van een meterijking?

   Blijkt uit de meterijking dat de meter inderdaad een afwijking vertoont en dat deze groter is dan toegestaan, dan zijn de kosten van het onderzoek en vervanging van de meter, én de voorrijkosten, voor uw netbeheerder. In dat geval bepaalt uw netbeheerder, na het plaatsen van de nieuwe meter, op basis van de uitkomsten van het onderzoek het verbruik opnieuw en geeft dit door aan uw energieleverancier. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, dan komen de kosten voor de elektriciteits- of gasmeterijking voor uw rekening. U ontvangt dan een factuur van uw netbeheerder. Op de website van Agentschap Telecom vindt u meer informatie over kalibratie- en ijkrapporten. 

  • Na de installatie van de slimme meter heb ik een hogere jaarrekening ontvangen. Hoe komt dat?

   De slimme meter zou niet moeten leiden tot een hogere energierekening. Als uw jaarrekening (veel) hoger is, kunt u het beste contact op te nemen met uw energieleverancier.

  • Verdwijnt het dag/nachttarief als ik een slimme meter heb?

   Tot 2020 blijft het dag/nacht tarief sowieso bestaan, ook voor mensen die geen slimme meter hebben. Daarna is het dag/nacht tarief niet meer gegarandeerd voor mensen zonder slimme meter.

  • Hoe zie ik het onderscheid tussen dag/nachttarief?

   U kunt hiervoor het beste de handleiding van uw slimme meter raadplegen. Die kunt u vinden op de website van uw netbeheerder of op www.slimmemeters.nl.

  • Is een slimme meter nauwkeurig?

   De slimme meter is, net als de traditionele meter, door het Nederlands Meetinstituut (Nmi) uitvoerig getest op nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en goedgekeurd. De slimme meter is even nauwkeurig en betrouwbaar als de traditionele meter.

 • Plaatsing van de meter

  • Wie krijgt een slimme meter?

   Voor eind 2020 krijgen alle huishoudens en mkb’ers in Nederland een slimme meter aangeboden. Het gaat om aansluitingen waarvan de capaciteit niet groter is dan 3 x 80 ampère aan elektriciteit en/of 40 m3 aan gas. In totaal gaat het om 8 miljoen adressen.

  • Wanneer krijg ik een slimme meter?

   U krijgt vanzelf schriftelijk bericht wanneer uw netbeheerder in uw postcodegebied de traditionele meters komt vervangen. Verder kunt u op de website van uw netbeheerder zien wanneer in uw postcodegebied de slimme meters worden aangeboden. Het kan zijn dat u pas over een aantal jaren aan de beurt bent. U hoeft zelf geen initiatief te nemen, tenzij u eerder een slimme meter wilt hebben. Dan kunt u een slimme meter aanvragen via de website van uw netbeheerder.

  • Ik wil niet wachten. Kan ik versneld een slimme meter krijgen?

   Ja, dat kan. Door contact op te nemen met uw netbeheerder (telefonisch of via de website) kunt u versneld een slimme meter aanvragen. Als u zelf een slimme meter aanvraagt, een zogenaamde versnelde aanvraag, zijn daar kosten aan verbonden. De kosten voor het plaatsen van een slimme elektriciteitsmeter en een slimme gasmeter bedragen samen € 72,60 inclusief btw. Als in uw woning geen gasmeter aanwezig is en u wilt een slimme elektriciteitsmeter geplaatst hebben, kost dat € 67,76 inclusief btw. Een versnelde aanvraag betreft altijd de plaatsing van een slimme meter voor elektriciteit én gas. Een slimme meter alleen voor elektriciteit is alleen mogelijk indien er geen gasmeter aanwezig is. Na aanvraag wordt de meter binnen 3 maanden geplaatst, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.

  • Wat houdt de plaatsing van een slimme meter precies in?

   In de meeste gevallen houdt de plaatsing in dat uw traditionele gas- en elektriciteitsmeter vervangen worden in de meterkast. De gemiddelde duur van een plaatsing is 1 uur. Als de gasmeter verder weg hangt, zullen er extra werkzaamheden moeten plaatsvinden en zal de plaatsing meer tijd in beslag nemen.

  • Wat moet ik doen ter voorbereiding van de plaatsing van de slimme meter?

   Zorg ervoor dat de meterkast en de meters goed bereikbaar zijn voor de monteur.

  • Wie plaatst de slimme meter?

   Slimme meters worden door uw netbeheerder geplaatst of door een erkende slimme meter installateur, al dan niet in opdracht van uw netbeheerder, uzelf, uw woningbouwvereniging of bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren. De installateur moet een legitimatiebewijs bij zich hebben.

  • Kan ik gewoon gas en stroom gebruiken terwijl de meters vervangen worden?

   Nee, stroom en gas worden tijdelijk afgesloten bij het vervangen. Bij een standaardsituatie duurt de vervanging ongeveer een uur.

  • Kan ik zelf kiezen voor een type of merk meter?

   U kunt zelf niet kiezen welke meter u krijgt. Uw netbeheerder bepaalt welke meter van toepassing is op uw situatie.

  • Begint mijn meter weer op nul of op dezelfde stand als mijn traditionele meter?

   De nieuwe, slimme meter start nooit op dezelfde stand als uw vorige meter. Hij staat meestal op de nulstand, maar niet altijd. Dit komt doordat ook meters worden geplaatst die steekproefsgewijs op nauwkeurigheid zijn getest. U tekent bij ingebruikname van de nieuwe meter voor die stand als beginstand en betaalt uiteraard niet voor het verbruik dat al door de meter is geregistreerd.

  • Hoe weet ik zeker dat mijn oude meterstand correct wordt overgenomen?

   Bij verwisseling van de meter worden de meterstanden genoteerd. Een bewijs hiervan wordt bij u achtergelaten. U kunt zelf ook een foto nemen van de meterstanden. Bewaar de standen minimaal tot de eerste factuur die u van uw energieleverancier ontvangt, zodat u nog een controlemoment heeft.

  • Wat gebeurt er met mijn oude meter?

   De oude, traditionele meter wordt door de monteur meegenomen om op een milieuvriendelijke manier te worden verwerkt.

  • Waarom is het nodig dat mijn oude meter wordt vervangen? Hij werkt nog prima.

   Om u in de toekomst een continue en betrouwbare energievoorziening te garanderen, worden de komende jaren stap voor stap slimme meters geplaatst. Uw oude, traditionele meter is niet voorbereid op de toekomst en is niet geschikt voor nieuwe diensten en toepassingen die u helpen uw energieverbruik omlaag te brengen.

  • Wat gebeurt er met de slimme meter in mijn woning als ik ga verhuizen?

   De slimme meter blijft hangen. De meter is, net als bij de traditionele meter, namelijk eigendom van uw netbeheerder. De meter hoort bij het huis, niet bij u persoonlijk.

  • Hoe weet ik of in een (nieuw) huis al een slimme meter is geplaatst?

   Door navraag te doen bij de netbeheerder in uw regio.

  • Ik heb al een slimme meter, van Oxxio. Waarom moet deze worden vervangen?

   Oxxio heeft enkele jaren geleden zelf slimme meters uitgerold. Deze meters zijn als gevolg van een wetswijziging overgedragen aan de netbeheerders. Doordat deze meters niet compatibel zijn met de systemen van de netbeheerders zijn ze na de overdracht als ‘traditionele meters’ beschouwd.

 • Privacy & Veiligheid

 • Teruglevering

  • Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat mijn teruglevering geregistreerd en verrekend wordt als ik een slimme meter heb?

   U moet zich dan als energieproducent laten registreren via de website www.energieleveren.nl. Energieleveren. nl is een initiatief van de gezamenlijke regionale netbeheerders.

  • Wat is het voordeel van de slimme meter als ik zelf energie opwek?

   De slimme meter biedt geen specifieke voordelen op het gebied van energieopwekking, maar kan u wel meer inzicht geven in uw energieverbruik. In de nabije toekomst zal het aanbod van producten en diensten die u helpen energie te besparen naar verwachting snel groeien. Met een display dat u met de slimme meter verbindt of bijvoorbeeld via een programma op uw computer of smartphone krijgt u direct inzicht in uw energiegebruik. Bij de inzet van deze toekomstmogelijkheden vormt de slimme
   meter de basis.

  • Ik heb nu een draaischijfmeter die zelf terugdraait als mijn zonnepanelen meer energie leveren dan ik zelf verbruik. Kan de slimme meter dit ook?

   De slimme meter registreert de hoeveelheid afgenomen energie van het net én de aan het net teruggeleverde energie op afzonderlijke telwerken. Het is noodzakelijk om tegen de tijd dat de slimme meter ook bij u wordt geplaatst contact op te nemen met uw energieleverancier om daar te informeren hoe de saldering geregeld wordt. Dit vindt dus niet meer automatisch plaats, zoals nu met uw draaischijfmeter.

  • Kan de slimme meter ook de door mij opgewekte energie meten (bijvoorbeeld van zonnepanelen)?

   De slimme meter kan alleen de hoeveelheid energie meten die wordt afgenomen van het elektriciteitsnet of die teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. Dit gebeurt met afzonderlijk telwerken. Opgewekte energie die direct binnenshuis wordt verbruikt, wordt dus niet door een afzonderlijk telwerk geregistreerd. Als u gebruik maakt van subsidie op opwek via zonnepanelen, heeft u ook een brutoproductiemeter nodig om te registreren hoeveel u totaal aan stroom hebt opgewekt met uw zonnepanelen (bijvoorbeeld bij SDE subsidieregeling). Met deze meter is te zien hoeveel energie is opgewekt.

  • Waarom zou ik nog een brutoproductiemeter willen hebben?

   Als u subsidie ontvangt voor opgewekte energie met de SDE regeling is een, door een erkend meetbedrijf geleverde, brutoproductiemeter noodzakelijk. De meterstand zal jaarlijks door uw netbeheerder worden opgenomen voor de toekenning van de subsidie. Als u geen subsidie ontvangt voor opgewekte energie is een brutoproductiemeter toch handig, omdat u hiermee kunt zien hoeveel energie uw zonnepanelen opbrengen.

  • Hoe wordt mijn opgewekte energie verrekend?

   Terugleveren van elektriciteit gebeurt met behulp van de salderingsregeling. Salderen betekent dat terug geleverde elektriciteit in mindering wordt gebracht op de geleverde elektriciteit. De salderingsregeling gaat tot maximaal uw eigen verbruik op jaarbasis. Bij de salderingsregeling geldt dat de prijs van de opgewekte elektriciteit gelijk is aan het tarief van de energieleverancier, dit is inclusief energiebelasting en BTW. Wanneer u meer produceert dan u verbruikt dan geldt de terugleververgoeding. Met de terugleververgoeding kunt u blijven terugleveren aan het netwerk. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door uw energieleverancier.

  • Sommige consumenten willen graag hun oude meter behouden, om zo niet afhankelijk te zijn van de politiek die mogelijk vanaf 2023 de salderingsregeling gaat veranderen. Is dat terecht?

   De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Financiën besloten. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft.

    

   Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn.

    

   Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens en bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten, oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Dat kan bijvoorbeeld een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De meters zullen voor die datum worden aangeboden door de netbeheerders. Vanaf 2023 kan dan de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling starten.

   (bron: https://www.rijksoverheid.nl)

  • Hoe kan ik energie terugleveren?

   Teruglevering

   Levert u terug in het net, dan dient u uw installatie te registreren via energieleveren.nl in het Ceres-systeem. Ceres staat voor Centrale Registratie van Systeemelementen. In dit register worden alle structurele gegevens vastgelegd van installaties die elektriciteit produceren of verbruiksinstallaties die worden ingezet voor vraagsturing (zie toelichting hieronder bij vraagsturing).

    

   Registratie structurele gegevens

   Fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) worden geleidelijk vervangen door duurzame energiebronnen. Elektriciteit wordt bijvoorbeeld steeds meer opgewekt uit zon, wind en water. De centrale registratie van gegevens met betrekking tot installaties die elektriciteit produceren of verbruiken draagt bij aan de veiligheid en de verduurzaming van het energiesysteem. De netbeheerder kan met de gegevens van deze installaties energiestromen beter voorspellen zodat tijdig eventuele aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. Inzicht in de energiestromen maakt een efficiënter gebruik van het netwerk mogelijk en bevordert de integratie van hernieuwbare energiebronnen.

    

   Wettelijke eisen

   Voor installaties die energie terug in het net voeden gelden er wettelijke eisen. In de Europese Netwerkcode ‘Requirements for Generators’ zijn hiervoor de kaders vastgelegd. De eisen zoals deze in Nederland gelden vindt u in de Netcode Elektriciteit, met name in hoofdstuk 3 ‘Aansluitvoorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden’ en hoofdstuk 13, ‘Voorwaarden inzake uitwisseling en registratie van systeemgerelateerde gegevens’.

  • Wat is vraagsturing?

   Vraagsturing

   Het elektriciteitsnetwerk werkt met een frequentie van 50 Hz, zoals we in Europa met elkaar hebben afgesproken. Handhaven van deze frequentie betekent dat vraag en aanbod met elkaar in balans moeten zijn. Wanneer de daadwerkelijke elektriciteitsproductie en afname niet (goed) overeenstemmen, moet worden ingegrepen om ervoor te zorgen dat de balans tussen vraag en aanbod wordt hersteld, bijvoorbeeld door het op- of afregelen van productie-eenheden of het bij- of afregelen van verbruik. Landelijk netbeheerder TenneT kan hiervoor verschillende middelen inzetten om de balans in het net te herstellen, dit wordt vraagsturing genoemd.

    

   Europese Netwerkcode DCC

   De Demand Connection Code is de basis voor de wettelijke eisen die verder zijn uitgewerkt in de Nederlandse Netcode elektriciteit, voor de aansluiting van transmissiegekoppelde verbruiksinstallaties, distributie-installaties en distributiesystemen en de aansluiting van verbruikers die ingezet worden voor diensten voor vraagsturing. De DCC-code is van toepassing vanaf 18 augustus 2019.

    

   Compliance verificatie

   De Europese Netwerkcodes stellen eisen aan het aantonen dat de aangesloten installaties ook daadwerkelijk voldoen aan de Europese codes. Dit wordt compliance verificatie genoemd. Voor kleine elektriciteitsproductie-eenheden (tot 1 MW) kan volstaan worden met het overleggen van een certificaat. Voor grotere elektriciteitsproductie-eenheden en voor verbruiksinstallaties die vraagsturing leveren, zijn uitgebreidere tests nodig om de compliance aan te tonen. Samen met de regionale netbeheerders heeft TenneT een document opgesteld waarin precies wordt uitgelegd voor welke installaties welke tests en beproevingen nodig zijn. Dit document is te raadplegen op de website van branchevereniging Netbeheer Nederland.