Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Waarom

De slimme meter is een belangrijke voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen. Fossiele brandstoffen worden schaarser en ons klimaat lijdt schade door uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd gebruiken we steeds meer elektriciteit. Dat betekent dat we meer energie moeten besparen en steeds meer duurzame energiebronnen inzetten.

 

Wij bereiden de energievoorziening voor op een duurzame toekomst met een slim energienet dat vraag en aanbod beter in balans brengt. Zo kan het energienet efficiënter worden gebruikt en houden we de energievoorziening betaalbaar, ook in de toekomst. De slimme meter is hierin een belangrijke schakel, want het geeft inzicht in de energiestromen: waar is er veel energie nodig en waar juist minder? Door beter inzicht en slimme technieken binnen woningen wordt energiebesparing een stuk eenvoudiger. Op www.slimmemeters.nl leest u alle actuele informatie over de slimme meter.