Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Tips bij storing

Ruikt u gaslucht? 

Enduris zet zich iedere dag in voor een betrouwbare energievoorziening. In geval van een storing zorgen wij ervoor dat u hier zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Toch kan het voorkomen dat u tijdelijk geen stroom heeft. Voor die momenten geven wij u onderstaande tips.

Hoe weet ik of er een storing is in mijn wijk of stad?

Kijk op de actuele storingen pagina www.enduris.nl/storingen.

Tijdelijk geen stroom of gas vanwege onderhoud

Een onderbreking van de stroom- of gaslevering kan ook te maken hebben met onderhoudswerkzaamheden. Dit noemen we een geplande stroom- of gasonderbreking. Geplande onderbrekingen melden wij u per brief minimaal drie dagen voorafgaand aan de onderbreking.

Voor en tijdens het onderhoud adviseren wij u om:

  • Te zorgen dat uw huis tijdig goed verwarmd is
  • Alle apparatuur uit te schakelen voordat de werkzaamheden starten
  • Uw koelkast en vriezer zo weinig mogelijk te openen en uw wasmachine, droger of vaatwasser niet vlak voor de aangegeven tijd te gebruiken.

Melden gas- of elektriciteitsstoring

Het Nationaal storingsnummer 0800-9009 (gratis) is een landelijk nummer dat u kunt bellen voor het melden van een gaslucht, stroom- of gasstoring in het energienet. U heeft dan direct contact met uw netbeheerder Enduris. Na de melding komt Enduris zo snel mogelijk in actie om de storing op te lossen. Het nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

 

Het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom is alleen bedoeld voor het doorgeven van storingen in het energienetwerk, dus het transport van elektriciteit en gas tot aan de meterkast in uw huis. Onder de kop ‘Hoe vindt u de oorzaak van een storing’ hieronder leest u hoe u kunt vaststellen of de oorzaak in uw huis zit of in het netwerk. Voor storingen in uw huis neemt u contact op met een erkend installateur of de verhuurder van uw woning. Indien het defect zich in uw eigen binnen-installatie bevindt, zijn de gemaakte kosten van de monteur voor uw rekening.​ 

Zorg voor noodstroomvoorziening

Kunt u echt niet zonder elektriciteit of gas? Overweeg dan om een eigen noodstroomaggregaat aan te schaffen of te huren. U bent zelf verantwoordelijk voor vervangende maatregelen zoals een noodstroomaggregaat.

Voedsel

Zorg voor een voorraad eten en drinken waarbij geen elektriciteit of gas nodig is om het te consumeren. 

Openbare verlichting

Storingen of schades aan de openbare verlichting kunnen gemeld worden op de website van de samenwerkende partijen: https://vzg.slimmelden.nl. Als de onderhoudsaannemer ter plaatse vaststelt dat het een storing in de ondergrondse bekabeling betreft, meldt deze dit via het reguliere, landelijke storingsnummer: 0800-9009 (gratis).