Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Slopen, verbouwen, graven

Enduris heeft veel kabels en leidingen in de grond liggen. Veel storingen worden veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

Waar moet u aan denken als u gaat graven?

Voorkom schade, graaf zorgvuldig!

Het beschadigen van kabels of leidingen kan verstrekkende gevolgen hebben. U kunt schade voorkomen door zorgvuldig te werk te gaan. 

 

Zorg dat u weet waar de kabels en leidingen liggen, vóór u gaat graven. U kunt informatie hierover opvragen bij het Kabels- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Het KLIC is onderdeel van het Kadaster. Enduris geeft aan KLIC door waar de leidingen en kabels zich bevinden.

 

Als u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren, moet u dit uiterlijk twee werkdagen van te voren laten weten via een zogenoemde KLIC-melding [bron: www.kadaster.nl]. Na deze melding krijgt u tekeningen van de kabels en leidingen op uw perceel. Soms wijkt de feitelijke situatie af van de tekeningen. Daarom is het aan te raden om eerst proefsleuven te maken.

Wat te doen bij schade?

Bel direct het nationale storingsnummer via telefoonnummer 0800 - 9009. Gratis én 24 uur per dag bereikbaar.

Wacht niet! Schade aan kabels en leidingen is een bedreiging voor de energievoorziening in een mogelijk groot gebied.

 

Als er schade wordt veroorzaakt en u heeft niettemin zorgvuldig gehandeld, verricht Enduris wellicht kosteloos de reparatie. Dit wordt per situatie beoordeeld.

Waar moet u aan denken als u gaat slopen?

Gaat u slopen? Denk dan aan uw veiligheid

Heeft u sloop- of verbouwingsplannen? Sta er dan bij stil dat de gas- en/of elektriciteitsaansluiting nog in bedrijf kan zijn. Voordat er sloopwerkzaamheden worden verricht, moet de energieaansluiting meestal eerst worden verwijderd of verplaatst. Dit wordt vaak vergeten en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw omgeving.

Voorkom gevaarlijke situaties

Vergeet niet om het verwijderen of verplaatsen van een aansluiting vooraf aan te vragen. De aanvraag hiervoor kunt u indienen via www.mijnaansluiting.nl. Als blijkt dat het om een aansluiting binnen Zeeland gaat, dan nemen wij vervolgens contact met u op.

Verwijderen aansluiting

Enduris haalt dan de meter en de aansluitkast weg. De elektriciteitskabel of gasleiding wordt definitief verwijderd. In overleg kunnen we er ook voor zorgen dat de kabels en leidingen niet definitief verwijderd worden, maar dat de elektriciteitskabel spanningsloos achterblijft en de gasleiding drukloos wordt.

 

 

Bodemindicatie noodzakelijk

Wij kunnen de energieaansluiting alleen met spoed verwijderen of verplaatsen als er een indicatie is van de bodemkwaliteit. Deze hebben wij nodig om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en medewerkers van partijen die in opdracht van ons werken, te kunnen waarborgen. Zodra u de aanvraag voor de verplaatsing of verwijdering heeft ingediend, zullen wij u om een rapport vragen waarin deze indicatie vermeld wordt. Wanneer er geen indicatie van de bodemkwaliteit bekend is, dan kan de uitvoering van de werkzaamheden vertraging oplopen.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Front Office op telefoonnummer 0113  74 11 00 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur) of stuur een e-mail naar info AT enduris DOT nl

 

Grondroerdersregeling

Deze informatie valt onder de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), ook wel Grondroerdersregeling genoemd. Deze wet heeft als doel het optreden van graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen. De uitvoering van deze wettelijke taak ligt bij het Kadaster. Voorheen was het Kabels en Leidingen InformatieCentrum (KLIC) hiervoor verantwoordelijk. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kadaster.nl/klic.

 

U kunt ook contact opnemen via het gratis landelijk telefoonnummer 0800 - 0080.