Veelgestelde vragen teruglevering

 • Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat mijn teruglevering geregistreerd en verrekend wordt als ik een slimme meter heb?

  U moet zich dan als energieproducent laten registreren via de website www.energieleveren.nl. Energieleveren. nl is een initiatief van de gezamenlijke regionale netbeheerders.

 • Wat is het voordeel van de slimme meter als ik zelf energie opwek?

  De slimme meter biedt geen specifieke voordelen op het gebied van energieopwekking, maar kan u wel meer inzicht geven in uw energieverbruik. In de nabije toekomst zal het aanbod van producten en diensten die u helpen energie te besparen naar verwachting snel groeien. Met een display dat u met de slimme meter verbindt of bijvoorbeeld via een programma op uw computer of smartphone krijgt u direct inzicht in uw energiegebruik. Bij de inzet van deze toekomstmogelijkheden vormt de slimme
  meter de basis.

 • Ik heb nu een draaischijfmeter die zelf terugdraait als mijn zonnepanelen meer energie leveren dan ik zelf verbruik. Kan de slimme meter dit ook?

  De slimme meter registreert de hoeveelheid afgenomen energie van het net én de aan het net teruggeleverde energie op afzonderlijke telwerken. Het is noodzakelijk om tegen de tijd dat de slimme meter ook bij u wordt geplaatst contact op te nemen met uw energieleverancier om daar te informeren hoe de saldering geregeld wordt. Dit vindt dus niet meer automatisch plaats, zoals nu met uw draaischijfmeter.

 • Kan de slimme meter ook de door mij opgewekte energie meten (bijvoorbeeld van zonnepanelen)?

  De slimme meter kan alleen de hoeveelheid energie meten die wordt afgenomen van het elektriciteitsnet of die teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet. Dit gebeurt met afzonderlijk telwerken. Opgewekte energie die direct binnenshuis wordt verbruikt, wordt dus niet door een afzonderlijk telwerk geregistreerd. Als u gebruik maakt van subsidie op opwek via zonnepanelen, heeft u ook een brutoproductiemeter nodig om te registreren hoeveel u totaal aan stroom hebt opgewekt met uw zonnepanelen (bijvoorbeeld bij SDE subsidieregeling). Met deze meter is te zien hoeveel energie is opgewekt.

 • Waarom zou ik nog een brutoproductiemeter willen hebben?

  Als u subsidie ontvangt voor opgewekte energie met de SDE regeling is een, door een erkend meetbedrijf geleverde, brutoproductiemeter noodzakelijk. De meterstand zal jaarlijks door uw netbeheerder worden opgenomen voor de toekenning van de subsidie. Als u geen subsidie ontvangt voor opgewekte energie is een brutoproductiemeter toch handig, omdat u hiermee kunt zien hoeveel energie uw zonnepanelen opbrengen.

 • Hoe wordt mijn opgewekte energie verrekend?

  Terugleveren van elektriciteit gebeurt met behulp van de salderingsregeling. Salderen betekent dat terug geleverde elektriciteit in mindering wordt gebracht op de geleverde elektriciteit. De salderingsregeling gaat tot maximaal uw eigen verbruik op jaarbasis. Bij de salderingsregeling geldt dat de prijs van de opgewekte elektriciteit gelijk is aan het tarief van de energieleverancier, dit is inclusief energiebelasting en BTW. Wanneer u meer produceert dan u verbruikt dan geldt de terugleververgoeding. Met de terugleververgoeding kunt u blijven terugleveren aan het netwerk. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door uw energieleverancier.

 • Sommige consumenten willen graag hun oude meter behouden, om zo niet afhankelijk te zijn van de politiek die mogelijk vanaf 2020 de salderingsregeling gaat veranderen. Is dat terecht?

  Volgens de salderingsregeling die op dit moment geldt, krijg je voor de energie die je terug levert aan het net, hetzelfde bedrag als voor de energie die je afneemt van het net. Dit betekent dat mensen met een oude meter geen financieel voordeel hebben boven mensen met een slimme meter. In 2017 zal de regeling geëvalueerd worden, maar zeker is dat de huidige regeling in elk geval tot 2020 blijft staan. Wat erna gebeurt weten we nog niet, maar er zal in elk geval geen rechtsongelijkheid komen tussen mensen met een slimme meter en een terugdraaimeter.