Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Welke meter is geschikt voor teruglevering?

Slimme meter

Een slimme meter is bij uitstek geschikt om de in- en uitgaande elektriciteit te meten. ​Deze digitale meter vier telwerken: twee voor consumptie (hoog- en laag tarief) en twee voor productie (hoog- en laag tarief). De meter kan op afstand worden uitgelezen. Sinds 2012 wordt de slimme meter standaard geplaatst bij nieuwbouwwoningen, grootschalige renovatie en bij reguliere vervanging. Lees meer over de slimme meter

Digitale meter met terugleverregistratie

In de meeste gevallen hangt de digitale meter in uw meterkast. Deze digitale meter heeft een apart telwerk voor het terug leveren van energie. Vier telwerken; twee voor consumptie (hoog- en laag tarief) en twee voor productie (hoog- en laag tarief).

De Ferrarismeter

De Ferrarismeter of draaischijfmeter kan in bepaalde gevallen terugdraaien bij teruglevering en de salderingsregeling is hierbij dan ook gewoon van kracht. Echter zitten er wel nadelen aan deze vorm van saldering:

  • U kunt op de meter niet zien hoeveel u teruglevert. U kunt dus niet controleren of de saldering klopt.
  • Het is mogelijk dat er een terugloopblokkering is aangebracht. De meter zal dan niet terugdraaien. De energie wordt wel teruggeleverd maar er wordt niets gesaldeerd. Tijdens het terugleveren kan de meter stilstaan en lijkt het alsof er geen energie wordt teruggeleverd.
  • De meter is nooit toegelaten om teruggeleverde engergie te registreren. Hierdoor is een juiste registratie van teruggeleverde energie niet te garanderen.