Welke meter is geschikt voor teruglevering?

Slimme meter

Een slimme meter is bij uitstek geschikt om de in- en uitgaande elektriciteit te meten. ​Deze digitale meter vier telwerken: twee voor consumptie (hoog- en laag tarief) en twee voor productie (hoog- en laag tarief). De meter kan op afstand worden uitgelezen. Sinds 2012 wordt de slimme meter standaard geplaatst bij nieuwbouwwoningen, grootschalige renovatie en bij reguliere vervanging. Lees meer over de slimme meter

Digitale meter met terugleverregistratie

In de meeste gevallen hangt de digitale meter in uw meterkast. Deze digitale meter heeft een apart telwerk voor het terug leveren van energie. Vier telwerken; twee voor consumptie (hoog- en laag tarief) en twee voor productie (hoog- en laag tarief).

De Ferrarismeter

Een analoge meter (meter met draaischijf) is per definitie niet geschikt voor de registratie van teruglevering. De meter is er niet voor ontworpen en nooit getoetst op een juiste werking. Sommige meters zijn om deze reden voorzien van een terugloopblokkering. Een analoge meter die wordt gebruikt voor de registratie van teruggeleverde energie wordt in strijd met zijn bestemming gebruikt en moet altijd worden vervangen.