Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Marktpartijen

Partnersinenergie.nl is dé centrale ingang voor alle vragen van partners

Eén centrale ingang voor de partners van alle regionale netbeheerders.

Met partnersinenergie.nl beantwoorden we je vragen eenduidig en efficiënt via de chat- en ticketfunctie. Daarnaast is er een kennisbank met artikelen over veelvoorkomende onderwerpen en vind je er nieuws.

Enduris werkt samen met marktpartijen, zoals energieleveranciers, programmaverantwoordelijken en meetverantwoordelijken, om onze processen te verbeteren. Als marktpartij kunt u bij ons terecht voor onder andere het aansluitregister en de processen allocatie en reconciliatie. Ook kunnen wij u meer informatie verstrekken over de slimme meter.

Onze verantwoordelijkheden

  • Aansluitingenregisters: We zijn verantwoordelijk voor de juistheid van het aansluitingenregisters. Dit is de basis voor een correcte werking van de marktprocessen.

  • Allocatie: We wijzen dagelijks de energie die over ons netwerk gaat toe aan programmaverantwoordelijken, energieleveranciers en aan ons zelf.

  • Reconciliatie: Dit is de verrekening van de veronderstelde verbruiken uit de allocaties met het werkelijk gemeten verbruiken.

  • We distribueren de meterstanden en verbruiken voor een goede marktwerking.

 

De afdeling die voor u van belang kan zijn

Klant & Markt

De naam Klant & Markt geeft eigenlijk al goed aan wat we doen en waar we voor staan. Klant & Markt is voor veel processen de “voorkant” van de organisatie. Onze afdeling is dan ook verantwoordelijk voor:

  • De afhandeling van de eerstelijns klantprocessen met betrekking tot klachten, storingen, meterwissels, aansluitingen, algemene vragen, facturatie/incasso, etc.)
  • Het (huis)aansluitproces (KVB)
  • Het aansluitproces voor de zakelijke markt (GVB)
  • De verwerking van de marktfaciliteringsprocessen.

 

Klant & Markt

 

 

 

Onderwerp

Telefoonnummer

E-mailadres

Subafdeling

Afhandeling van eerstelijns klantprocessen

Algemeen

Heraansluitingen KVB aansluitingen

0113 - 74 11 00

info@enduris.nl

Front Office

Artikel 1 aansluitingen

Aansluiteigenschappen GVB en KVB

Complexe uitval aansluitingen/aansluitadressen

Contractloze aansluitingen

Heraansluiten GVB aansluitingen

Meetdata, verbruiken, SJV’s en disputen

Metermutaties

Openbare verlichting

SDE, CertiQ, Aanmelden zonnepanelen,

Switchprocessen

Teruglevering, decentrale opwek

0113 – 74 15 21

registerbeheer@enduris.nl

Marktfacilitering

Allocatie, Reconciliatie

Energiebalans, Kassabon

0113 74  1167

Alloc-recon@enduris.nl