Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Marktpartijen

Enduris werkt samen met marktpartijen, zoals energieleveranciers, programmaverantwoordelijken en meetverantwoordelijken, om onze processen te verbeteren. Als marktpartij kunt u bij ons terecht voor onder andere het aansluitregister en de processen allocatie en reconciliatie. Ook kunnen wij u meer informatie verstrekken over de slimme meter.

 

Onze verantwoordelijkheden

 • Aansluitingenregisters:
  We zijn verantwoordelijk voor de juistheid van het aansluitingenregisters. Dit is de basis voor een correcte werking van de marktprocessen.
 • Allocatie:
  We wijzen dagelijks de energie die over ons netwerk gaat toe aan programmaverantwoordelijken, energieleveranciers en aan ons zelf.
 • Reconciliatie:
  Dit is de verrekening van de veronderstelde verbruiken uit de allocaties met het werkelijk gemeten verbruiken.
 • We distribueren de meterstanden en verbruiken voor een goede marktwerking.

 

Afdelingen die voor u van belang kunnen zijn

Klant & Markt

De naam Klant & Markt geeft eigenlijk al goed aan wat we doen en waar we voor staan. Klant & Markt is voor veel processen de “voorkant” van de organisatie. Onze afdeling is dan ook verantwoordelijk voor:

 • De afhandeling van de eerstelijns klantprocessen met betrekking tot klachten, storingen, meterwissels, aansluitingen, algemene vragen, facturatie/incasso, etc.)
 • Het (huis)aansluitproces (KVB)
 • Het aansluitproces voor de zakelijke markt (GVB)
 • De verwerking van de marktfaciliteringsprocessen.

 

De klantbedieningsstrategie van de regionale netbeheerders

De regionale netbeheerders verbeteren gezamenlijk de serviceverlening ​naar de partners in marktfacilitering. Deze partners zijn: energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, ODA’s en meetverantwoordelijken. We doen dit door het bieden van eenduidige en efficiënte serviceverlening die invulling geeft aan de klantbehoeften van onze partners. ​

 

We beantwoorden vragen van partners in marktfacilitering op een centrale en eenduidige wijze, via het gezamenlijke digitale platform: www.partnersinenergie.nl. Key users van de partners werken al via dit nieuwe platform. Zij helpen ons om de content en de functionaliteit van het portaal te verbeteren, zodat steeds meer medewerkers van de partners via partnersinenergie.nl kunnen gaan werken. Partnersinenergie.nl zal continu uitgebreid en verbeterd worden op basis van de klantbehoeften.

 

Meer weten over de klantbedieningsstrategie van de netbeheerders?
Neem dan contact op met Rik Vrielink.

 

Klant & Markt

 

 

 

Onderwerp

Telefoonnummer

E-mailadres

Subafdeling

Afhandeling van eerstelijns klantprocessen

Algemeen

Heraansluitingen KVB aansluitingen

0113 - 74 11 00

info@enduris.nl

Front Office

Artikel 1 aansluitingen

Aansluiteigenschappen GVB en KVB

Complexe uitval aansluitingen/aansluitadressen

Contractloze aansluitingen

Heraansluiten GVB aansluitingen

Meetdata, verbruiken, SJV’s en disputen

Metermutaties

Openbare verlichting

SDE, CertiQ, Aanmelden zonnepanelen,

Switchprocessen

Teruglevering, decentrale opwek

0113 – 74 15 17

registerbeheer@enduris.nl

Marktfacilitering

Allocatie, Reconciliatie

Energiebalans, Kassabon

0113 74  1167

Alloc-recon@enduris.nl