Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

EU-verordening

Op grond van artikel 10 van Verordening (EU) 2016/631 dient de landelijke netbeheerder een openbare raadpleging te houden over een voorstel voor de maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden.

 

De openbare raadpleging met betrekking tot dit voorstel start op 31 oktober 2016 en loopt tot en met 2 december 2016. De twee consultatievragen zijn: 

  1. Kunt U zich vinden in de voorgestelde maximumcapaciteitsdrempelwaarden?
  2. Vindt u het wenselijk dat de ondergrenzen voor type C en D samenvallen op 50 MW in plaats van afzonderlijke ondergrenzen van 50 MW voor type C en 60 MW voor type D?

Het uitgebreide voorstel is te vinden op http://www.netbeheernederland.nl/publicaties/consultaties/

 

Reacties kunnen worden gestuurd naar consultatie AT netbeheernederland DOT nl