Energietransitie

De energievoorziening gaat tot 2050 (en mogelijk verder) ingrijpend veranderen. Energiebesparing, duurzame en decentrale/lokale energieopwekking, en een veel actievere betrokkenheid van burgers en bedrijven zijn nu zichtbaar. Dit betekent dat ook het beheer van de energienetten verandert.

Energietransitie

Energietransitie is de omslag in Nederland van een energiesysteem dat rust op de import en het gebruik van grote hoeveelheden fossiele energie naar een duurzame energiehuishouding met hernieuwbare energiebronnen. Dat wil zeggen een energiehuishouding waarbij iedereen toegang houdt tot schone én betaalbare energie.

 

Enduris onderzoekt voortdurend welke gevolgen de energietransitie kan hebben voor de energienetten. Dat doen we niet alleen, maar samen met regionale partners zoals woningbouwcorporaties, industrieën, projectontwikkelaars, gemeenten, decentrale coöperaties, burgers, bedrijven, en ook onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Enduris investeert daarom ook in proeftuinen en experimenten waarmee kennis wordt ontwikkeld die cruciaal is in de energietransitie.