Enduris en energietransitie

Enduris brengt duurzaamheid in de praktijk

Het nieuwe energietijdperk is begonnen. We zijn op weg naar een toekomst waarin energie op een meer duurzame manier wordt opgewekt. Zonnepanelen, windmolens,  waterstof, biogas, getijde-energie… De opmars van nieuwe energiebronnen is onmiskenbaar en neemt de komende decennia een hoge vlucht.

 

Enduris ondersteunt op allerlei manieren de ontwikkeling naar een duurzame energievoorziening. Zo helpen wij klanten die zelf op duurzame wijze hun energie willen opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen, met informatie en advies waar zij aan moeten denken. En natuurlijk zorgen wij ervoor dat de gas- en elektriciteitstransportnetten dit allemaal kunnen verwerken. 

Invoer slimme meter

Samen met de andere netbeheerders zijn we gestart met de invoering van de slimme meter. Deze digitale energiemeter geeft u inzicht in uw energieverbruik en daarmee de mogelijkheid om energie en kosten te besparen. Netbeheerders kunnen dankzij deze slimme meters het energieaanbod en de vraag binnen het net beter monitoren, zodat zij zuiniger kunnen omspringen met hun capaciteit.

 

Groene inkoop netverliezen

Vanaf 2016 koopt Enduris haar netverliezen volledig groen in. Dat betekent dat Enduris 100% groene stroom inkoopt; deze groene stroom wordt voor 100% in Europese windparken opgewekt. 

 

Enduris staat voor duurzaam en daarom streven we continu naar duurzame kwaliteit in onze producten en diensten (bijvoorbeeld door bij aanschaf al in de overweging mee te nemen of de materialen na gebruik weer herbruikbaar zijn). Ook het duurzaam inkopen van netverliezen hoort daar bij.  Door het inkopen van groene stroom, helpen we mee aan het terugdringen van CO2-uitstoot en leveren we een bijdrage aan de energietransitie.