Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Bestaande bouw - Warmteplan

De warmtevraag van huishoudens via het aardgasnet is in energietermen ongeveer een factor 5 zo groot als de huidige capaciteit van het elektriciteitsnet. Dus grootschalige investeringen in het energienet zijn nodig.

Bij bestaande bouw is een eerste stap het verkleinen van de vraag naar warmte. Dit betekent isoleren waar mogelijk, maar vraagt vooral van particuliere eigenaren een forse investering. in hun woning. Een oplossing bieden aan de voorkant (bijvoorbeeld door aardgas te vervangen door duurzaam waterstof) is ook een efficiënter alternatief, waardoor isoleren naar een gewoon B-label voldoende is en er minder geïnvesteerd hoeft te worden in het energienet.

 

Een ander alternatief is het bestaande aardgasnet te hergebruiken voor bijvoorbeeld groen gas. Door het deels blijven gebruiken van gas, kan de piek in de warmte vraag in de winter makkelijker worden opvangen. Denk aan de toepassing van hybride warmtepompen. Combineren van energietechnieken kunnen een oplossing bieden voor de komende jaren waarin er nog een gebrek zal zijn aan duurzame energie.

 

Enduris heeft een simpele taak: het transporteren van energie. In welke vorm maakt niet uit. Enduris moet doen wat maatschappelijk verstandig is en zal daarbij geen technieken uitsluiten. Enduris faciliteert de energietransitie.