Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Duurzaamheid & energietransitie bij u thuis

Energie besparen

Een goede manier om bij te dragen aan het milieu. Als netbeheerder doen wij er alles aan om u te helpen zuiniger om te gaan met energie. En daarmee bespaart u nog geld ook! 

Doet u mee?

 

Aardgasvrij wonen

Binnen 35 jaar wonen we allemaal aardgasvrij. Dit is een van de maatregelen om Nederland duurzaam te maken. Stoppen met aardgas gaat wijk voor wijk. Vaak neemt de gemeente het initiatief om te beginnen. Steeds meer gemeenten gaan hiermee aan de slag en werken intensief samen met Enduris.

 

Wij gaan naar een nieuwbouwwijken met aardgasloze alternatieven. Dit is een van de maatregelen om Nederland duurzaam te maken. Nog 95 procent van de huishoudens gebruikt nu aardgas om de woning te verwarmen en om te koken.

 

Steeds meer gemeenten onderzoeken of ze aardgasloze wijken kunnen opzetten en werken hierbij intensief samen met Enduris. Naast zwaar isoleren zijn zonnepanelen en warmtepompen een oplossing. Veel wordt dus elektrisch. Voor verschillende wijken zijn verschillende oplossingen te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan warmtebuffering, de aanleg van kleinschalige warmtenetten, benutting van restwarmte, waterstof etc.  

 

Meer lezen

 

Slimme meter

Samen met de andere netbeheerders van Nederland zijn we gestart met het aanbieden van de slimme meter. Deze digitale energiemeter geeft inzicht in het energieverbruik en daarmee de mogelijkheid om energie en kosten te besparen. Netbeheerders kunnen dankzij deze slimme meters het energieaanbod en de vraag binnen het net beter monitoren, zodat zij zuiniger kunnen omspringen met hun capaciteit.

 

Voordelen slimme meter voor de consument 

 

Enduris heeft een simpele taak: het transporteren van energie. In welke vorm maakt niet uit. Enduris moet doen wat maatschappelijk verstandig is en zal daarbij geen technieken uitsluiten. Enduris faciliteert de energietransitie.

 

Duurzaam Bouwloket

Als netbeheerder werken wij met verschillende (regionale) partijen samen om tot duurzame energie-oplossingen te komen. Zo ook met verschillende Zeeuwse gemeenten.

 

Heeft u ook vragen over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, beschikbare subsidies of energie opwekken? Het Duurzaam Bouwloket helpt u van A tot Z bij het verduurzamen van uw woning. Het Duurzaam Bouwloket is een dienst die u door de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten wordt aangeboden.  

 

Gratis informatie en advies

Inwoners uit de gemeente kunnen gratis en onafhankelijk informatie/advies inwinnen op de website: www.duurzaambouwloket.nl. U kunt zich daar ook aanmelden voor een nieuwsbrief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van de laatste nieuwtjes binnen de gemeente met betrekking tot subsidieregelingen, duurzaam (ver)bouwen en energie besparen.

 

Elektrisch vervoer

Het nieuwe kabinet wil vanaf 2030 alleen nog emissieloze nieuwe auto’s toestaan. Dat betekent een forse toename van het elektrisch vervoer in de komende jaren. Voor elektrische auto’s zijn veel laadpalen nodig. Dit vergt mogelijk een grotere capaciteit van ons elektriciteitsnet en kan daarmee leiden tot verzwaringen van het bestaande elektriciteitsnet. Enduris dient hier op in te spelen. Gaat u electrisch rijden en wilt u een (publieke) laadpaal aanvragen? Check dan de website van uw gemeente.

 

Zeeuws Energieakkoord (RES)

De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord: Parijs op z’n Zeeuws. In onze energiestrategie geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen. Als Enduris zijn wij een trotse partner van dit initiatief. Wij werken samen met andere maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven onder de naam Zeeuws Energieakkoord. Ook u kunt hierin bijdragen. Bent u benieuwd hoe?

 

Bekijk de website