Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Duurzaamheid & energietransitie bij uw bedrijf

Energie besparen

Een goede manier om bij te dragen aan het milieu. Als netbeheerder doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat uw bedrijf zuiniger om kan gaan met energie. En daarmee bespaart u nog geld ook!  Doet uw bedrijf ook mee?

Aardgasvrij 

Binnen 35 jaar aardgasvrij... Dit is een van de maatregelen om Nederland duurzaam te maken. Steeds meer gemeenten onderzoeken of ze aardgasloze wijken kunnen opzetten en werken hierbij intensief samen met Enduris. Naast zwaar isoleren zijn zonnepanelen en warmtepompen een oplossing. Veel wordt dus elektrisch. Voor verschillende wijken zijn verschillende oplossingen te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan warmtebuffering, de aanleg van kleinschalige warmtenetten, benutting van restwarmte, waterstof etc.  

 

Meer lezen

 

Elektrisch vervoer

Het nieuwe kabinet wil vanaf 2030 alleen nog emissieloze nieuwe auto’s toestaan. Dat betekent een forse toename van het elektrisch vervoer in de komende jaren. Voor elektrische auto’s zijn veel laadpalen nodig. Dit vergt mogelijk een grotere capaciteit van ons elektriciteitsnet en kan daarmee leiden tot verzwaringen van het bestaande elektriciteitsnet. Enduris dient hier op in te spelen. Gaat u zakelijk electrisch rijden en wilt u een laadpaal aanvragen? Check dan de website van uw gemeente om te kijken naar de mogelijkheden.

 

Stichting Zeeuwse publieke belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Zeeuwse provincie, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De Stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op de gebieden werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie te borgen.

 

Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op financiering door een voorstel in te dienen bij de stichting.  Meer informatie vind u op: www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl

 

Waterstof

In de nabije toekomst wordt er circa 1450 MW aan productiecapaciteit elektriciteit door windturbines voor de Zeeuwse kust gerealiseerd. De op zee geproduceerde elektriciteit wordt via kabels in Zeeland aan land gebracht. De elektriciteitsproductie in Zeeland wordt hierdoor aanzienlijk vergroot.

 

De landelijke netbeheerder Tennet gaat daarvoor het netwerk verzwaren. Dat voorkomt niet dat er van tijd tot tijd meer aan elektriciteit geproduceerd wordt dan wat het elektriciteitsnet op zo’n moment aan kan. Daarvoor is opslag, oftewel buffering van elektriciteit nodig. Dit kan door elektrolyse, waarbij elektriciteit wordt omgezet in waterstof. Wanneer er weer elektriciteit nodig is, kan waterstof weer worden omgezet in elektriciteit.

 

Berichtgeving over waterstof door Enduris

21-02-2020 Gaan we woningen verwarmen met waterstof?

11-07-2018 Huidig aardgasnet relatief eenvoudig geschikt te maken voor waterstof

 

Open Data

Enduris stelt open data beschikbaar over het energieverbruik in onze netten en basisgegevens over de door ons beheerde assets. Bekijk hier alle beschikbare data.

 

Zeeuws Energieakkoord (RES)

De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord: Parijs op z’n Zeeuws. In onze energiestrategie geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen. Als Enduris zijn wij een trotse partner van dit initiatief. Wij werken samen met andere maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven onder de naam Zeeuws Energieakkoord. Ook u kunt hierin bijdragen. Bent u benieuwd hoe?

 

BEKIJK DE WEBSITE