Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Industrie - Naast aardgas ook elektriciteit

Tot het moment dat er veel duurzame energie beschikbaar is, is de eerste stap om naast aardgas meer elektriciteit te gebruiken. Aardgas vormt de basis voor de energievoorziening in de industrie. Stap 2 is het opslaan van waterstof. Hierdoor wordt het gemakkelijker om in te spelen op wisselingen in de vraag en het aanbod naar energie. De rol van waterstof kan hier tweeledig zijn: a. als brandstof voor de fornuizen en b. als grondstof voor de productie van producten die nu met aardgas of aardolie gemaakt worden.

 

Enduris heeft een simpele taak: het transporteren van energie. In welke vorm maakt niet uit. Enduris moet doen wat maatschappelijk verstandig is en zal daarbij geen technieken uitsluiten. Enduris faciliteert de energietransitie.