Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Investeringsplan

Graag presenteren wij het Investeringsplan (IP) van Enduris. Hierin delen we de visie op de ontwikkelingen van de regionale elektriciteits- en gasnetten in Zeeland. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de kwaliteit, capaciteit en veiligheid van die elektriciteitsnetten. 

 

Zowel de Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland als de Systeemstudie Zeeland zijn een belangrijke bron geweest voor dit IP. Zo kan Enduris de juiste keuzes maken ten aanzien van netontwerp en verlangde capaciteit. Belangrijk, want ook in de toekomst wil Enduris garant kunnen staan voor een effectieve, efficiënte en veilige dienstverlening aan klanten.

 

Investeringsplan Enduris

 

 

Consultatieronde

We publiceren het (ontwerp)investeringsplan vier weken ter consultatie om belanghebbenden de gelegenheid te geven om hun zienswijzen in te dienen. De zienswijzen worden verwerkt in het ontwerp IP dat ingediend wordt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Na toetsing door de ACM publiceren we het definitieve investeringsplan. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar nog meer transparantie en het beter benutten van de inbreng van stakeholders.

 

Hoe kunt u reageren?

Wij verzoeken u vriendelijk om uw reactie(s) te verzamelen en aan te geven via onderstaand Excelformulier. Dit formulier kunt u tot 16 juni 2020  terugsturen naar investeringsplan@enduris.nl.

 

Formulier reactie investeringsplan

 

Ook voor eventuele vragen kunt u terecht bij bovenstaand emailadres.