Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Open Data

Enduris stelt open data beschikbaar over het energieverbruik in onze netten en basisgegevens over de door ons beheerde assets.  

 

Kleinverbruiksdata per jaar

De verbruiksgegevens geven het energieverbruik van kleine aansluitingen op postcodeniveau weer. Dat houdt in dat gasaansluitingen tot en met een capaciteit van 40 m3/h en elektriciteitsaansluitingen tot en met een capaciteit van 3x80 ampère zijn opgenomen. De peildatum is steeds 1 januari van ieder jaar.

 

Basisgegevens van het elektriciteitsnet

De basisgegevens van de door ons beheerde assets bestaan uit liggingsgegevens van alle elektriciteitstransportkabels én belangrijkste stations zoals transformatorstations die in eigendom zijn van Enduris als regionale netbeheerder. Daarnaast geven we inzicht in het spanningsniveau per kabel of station.

 

Dataset leidraad Warmtetransitie

Een zestal belangrijke eigenschappen van de gas- en elektriciteit- distributienetten per CBS buurtcode, te weten:  

  • Aantal gasaansluitingen
  • Lengte van gasleidingen
  • Lengte van grondroeringsgevoelige gasleidingen
  • Aandeel zwaardere kleinverbruik elektriciteitsaansluitingen
  • Lengte elektriciteitskabels
  • De opgestelde transformatorcapaciteit.

Deze gegevens zijn door de gezamenlijke netbeheerders opgesteld ten behoeve van de Startanalyse voor de Leidraad Transitievisie Warmte, opgesteld in 2019 door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Met deze data maken wij het mogelijk om voor alle CBS-buurten in Nederland te kunnen doorrekenen hoe verschillende alternatieve strategieën voor aardgas zich tot elkaar verhouden betreffende maatschappelijke kosten en CO2-reductie. 


We kunnen ons voorstellen dat u meer informatie nodig heeft, zoals de beschikbare capaciteit voor afname of invoeding. Deze informatie delen we graag met u, maar gezien de complexiteit en snelle veranderingen die deze gegevens ondergaan doen we dat het liefst in gesprek. Neem contact op met ons via aansluitingen@enduris.nl of telefonisch met onze klantenservice.

 

Download hieronder de beschikbare data:

 

2020

Kleinverbruikgegevens 2020 (.CSV)

2019

Kleinverbruiksgegevens 2019 (.CSV)

2018

Kleinverbruiksgegevens 2018 (.CSV)

2017

Kleinverbruiksgegevens 2017 (.CSV)

2016

Kleinverbruiksgegevens 2016 (.CSV) 

2015

Kleinverbruiksgegevens 2015 (.CSV)

2014

Kleinverbruiksgegevens 2014 (.CSV)

2013

Kleinverbruiksgegevens 2013 (.CSV)

 

Disclaimer 

Disclaimer kleinverbruiksgegevens (.PDF)

 

Dataset met basisgegevens van het elektriciteitsnet (ZIP)

Toelichting bij dataset met basisgegevens van het elektriciteitsnet (PDF)

 

Gegevens leidraad warmtetransitie over distributienetten netbeheerder per CBS buurt peildatum 20190101

Toelichting gegevens leidraad warmtetransitie over distributienetten netbeheerder per CBS buurt

 

Heeft u vragen over bovenstaande gegevens. Stuur dan een e-mailbericht aan ive@enduris.nl