Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Openingsbod

De komende jaren gaat de gebouwde omgeving over op duurzame alternatieven voor aardgas. Deze warmtetransitie levert moeilijke vraagstukken op. Bijvoorbeeld voor gemeenten, die eind 2021 een Transitievisie Warmte gereed moeten hebben. En voor netbeheerders, die pas aan de slag kunnen gaan zodra er energiesysteemkeuzes zijn gemaakt. Enduris komt daarom met een hulpmiddel om besluitvorming over de warmtetransitie te versnellen. Dit zogenaamde openingsbod is samen opgesteld met netbeheerder Stedin. 

 

Voor meer informatie omtrent het openingsbod verwijzen we u dan ook graag naar de website van Stedin.

 

Heeft u andere vragen? Meld u zich dan bij uw contactpersoon. Deze kunt u hier vinden.