Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Samen - Plannen maken

De energietransitie vraagt om samenwerking. Enduris gaat het gesprek aan met klanten, overheden en marktpartijen om samen de beste keuze voor de toekomst te maken. Alleen door samen te werken, kunnen we een energierevolutie waarmaken.

 

Green deal

Concrete afspraken maken om samen met bewoners tot aardgasvrije wijken te komen. Die deal is Enduris aangegaan met onder meer drie ministeries, alle provincies, dertig gemeenten en andere netbeheerders in de Green Deal Aardgasvrije wijken.

 

Voor de verwarming van onze huizen, gebouwen en tuinbouwkassen wordt in Nederland voornamelijk aardgas gebruikt. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet dit anders. Nederland wil deze CO₂-vermindering behalen door de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving (dorpen en steden) en tuinbouwkassen te verduurzamen. Bijvoorbeeld door aardgas te vervangen door duurzame alternatieven zoals collectieve warmtelevering, all electric oplossingen en groen gas.

 

Zeeuwse Green deal

Enduris heeft ook de Zeeuwse Green deal ondertekend. Enduris gaat samen met Zeeuwse gemeenten onderzoeken hoe alternatieve warmtevoorzieningen kunnen worden georganiseerd. Enduris ondersteunt met kennis en data over het energietransitie- en gasnetwerk.

 

Energietransitie voor alle Zeeuwse huishoudens

 

De Zeeuwse Energiedialoog

Parijs op z’n Zeeuws. De klimaatafspraken van Parijs zijn een uitdaging voor Zeeland. Hoe dragen wij ons steentje bij? Waar liggen de kansen? En hoe verbinden we die met impulsen aan de Zeeuwse economie (innovatie, werkgelegenheid), woon- en leefomgeving? De Zeeuwse Energiedialoog brengt partijen samen in een brede maatschappelijke dialoog over energietransitie.

 

De Energiedialoog is een initiatief van Proeftuin Maak het Verschil, Zeeuws Energieakkoord, Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Zeeuwse Milieufederatie, SER Zeeland en Enduris.

 

Enduris heeft een simpele taak: het transporteren van energie. In welke vorm maakt niet uit. Enduris moet doen wat maatschappelijk verstandig is en zal daarbij geen technieken uitsluiten. Enduris faciliteert de energietransitie.