Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Duurzaam energieproject Schouwen-Duiveland -Tholen

De afgelopen jaren zijn er veel zonnedaken op Schouwen-Duiveland en Tholen gebouwd. Die produceren samen meer elektriciteit dan er wordt afgenomen in het gebied. In dit gebied is er nu sprake van een structureel capaciteitsprobleem. Dit is op te lossen door de capaciteit van het net te vergroten.

 

Capaciteit vergroten

Voor Schouwen-Duiveland en Tholen gebeurt dat door een extra aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet van TenneT te maken. Dit is een tijdrovende klus van gemiddeld zo’n zeven tot tien jaar. TenneT en Enduris zijn nu tweeënhalf jaar bezig met de voorbereidingen. In 2021 start TenneT met dit project te starten. Naar verwachting is de aansluiting op het hoogspanningsnet op z’n vroegst 2025 gereed.   

Denkt u met ons mee? 

Enduris vindt het belangrijk om de omgeving te betrekken bij de zoektocht naar de meest optimale locatie voor de elektriciteitsstations en het beste tracé voor de kabelverbinding. Natuurlijk staan een aantal eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten waar we rekening mee moeten houden, vast. Binnen deze eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten zijn er meerdere mogelijkheden voor de stationslocaties en de tracés. Die willen we met de omgeving uitwerken.


Werkateliers

Vanaf april t/m juni 2021 organiseren we werkateliers voor het projectonderdeel; het nieuwe  station in Tholen. Met bewoners, organisaties en betrokken instanties gaan we tijdens online bijeenkomsten op zoek naar de meest geschikte stationslocaties en het beste kabeltracé. In de loop van maart en april nodigen wij belanghebbenden uit om deel te nemen aan de werkateliers. Heeft u geen uitnodiging gekregen en wilt u wel deelnemen? Of wilt u uw belang laten vertegenwoordigen in een van de werkgroepen? Stuur dan een mail naar communicatie@dnwg.nl .

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Meer informatie vind je op de website van de landelijke netbeheerder TenneT.