Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Samenwerking gemeenten

Als netbeheerder in Zeeland werken wij graag met gemeenten samen om de energietransitie te versnellen. Wij bieden onze kennis van infrastructuren aan die gemeenten kunnen gebruiken bij het maken en realiseren van hun visie en planontwikkeling. Daarnaast beschikken wij over open data (bijvoorbeeld over energieverbruik per wijk), waarmee wij gemeenten helpen bij het bepalen van alternatieven voor aardgas in de bebouwde omgeving.

 

Een aantal handreikingen:

  • Ontwikkeling en ontwerp nieuwbouwwijken met alternatieven voor aardgas
    Meer lezen over Nieuwbouw - Aardgasloos
  • Warmteplan voor verduurzaming in bestaande wijken
    Meer lezen over Bestaande bouw - Aardgasloos
  • De toekomstige energiemix gaat veranderen. Samen met gemeenten bekijken wij mogelijkheden voor windenergie, energie uit de bodem (geothermie), zonneparken, groen gas of waterstof. Enduris ondersteunt gemeenten bij het opstellen van een plan en leveren de gewenste data over de energievraag per wijk.

Contact
Heeft u vragen, of ideeën? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met een contactpersoon van Enduris voor uw gemeente. 

 

Contactpersonen Enduris per gemeente