Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Waterstof

In de nabije toekomst wordt er circa 1450 MW aan productiecapaciteit elektriciteit door windturbines voor de Zeeuwse kust gerealiseerd. De op zee geproduceerde elektriciteit wordt via kabels in Zeeland aan land gebracht. De elektriciteitsproductie in Zeeland wordt hierdoor aanzienlijk vergroot.

 

De landelijke netbeheerder Tennet gaat daarvoor het netwerk verzwaren. Dat voorkomt niet dat er van tijd tot tijd meer aan elektriciteit geproduceerd wordt dan wat het elektriciteitsnet op zo’n moment aan kan. Daarvoor is opslag, oftewel buffering van elektriciteit nodig. Dit kan door elektrolyse, waarbij elektriciteit wordt omgezet in waterstof. Wanneer er weer elektriciteit nodig is, kan waterstof weer worden omgezet in elektriciteit.

 

Berichtgeving over waterstof door Enduris

21-02-2020

Gaan we woningen verwarmen met waterstof?

11-07-2018 

Huidig aardgasnet relatief eenvoudig geschikt te maken voor waterstof