Aanbestedingsbeleid

Enduris is een aanbestedende dienst in het kader van de aanbestedingsrichtlijn 2014/25 EU “speciale sectoren”. Dit betekent onder andere dat inkopen boven vastgestelde Europese drempelbedragen moeten worden aanbesteed. Een aanbesteding bij Enduris gaat voornamelijk digitaal. Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). 

Publicaties

De publicaties over aanbestedingen en erkenningsregelingen vindt u op www.tenderned.nl. Onder de drempelbedragen hanteert Enduris een aanvullend inkoopbeleid. Hierin zijn onder andere de meer- en enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedures opgenomen.

 

Aanbestedingsrichtlijnen Enduris (.PDF)