Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Aanbestedingsbeleid

Enduris is een aanbestedende dienst in het kader van de aanbestedingsrichtlijn 2014/25 EU “speciale sectoren”. Dit betekent onder andere dat inkopen boven vastgestelde Europese drempelbedragen moeten worden aanbesteed. Een aanbesteding bij Enduris gaat voornamelijk digitaal. Gunning vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), laagste prijs of laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit zoals levenscycluskosten.

Publicaties

De publicaties over aanbestedingen en erkenningsregelingen vindt u op www.tenderned.nl. Onder de drempelbedragen hanteert Enduris een aanvullend inkoopbeleid. Hierin zijn onder andere de meer- en enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedures opgenomen.

 

Aanbestedingsrichtlijnen Enduris (.PDF)