Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Nieuws en publicaties

ACM bevestigt uitdagingen netbeheerders

Vandaag publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar rapport met de toets op de investeringsplannen van netbeheerders. Enduris heeft kennisgenomen van de inhoud van dit rapport. Vanzelfsprekend zijn we hierover in contact met de ACM en relevante stakeholders. We geven hen toelichting op de benoemde knelpunten en nemen de adviezen mee in de volgende investeringsplannen. De toezichthouder bevestigt met haar bevindingen de uitdagingen van netbeheerders als het gaat om netcapaciteit en het tempo van de toenemende vraag naar duurzame energie.

Knelpunten in beeld

Zo constateert de ACM dat er sprake is van het ontstaan van verschillende knelpunten in alle gepresenteerde scenario’s zoals die in het Investeringsplan zijn opgenomen. Enduris werkt er hard aan om deze knelpunten te voorkomen en op te lossen. 

Groeipijn op het net

In Zeeland neemt de opwek van duurzame energie snel toe. Op Schouwen-Duiveland en Tholen zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld veel zonnedaken en windparken gebouwd. Die produceren samen meer elektriciteit dan er wordt afgenomen in het gebied. Dit zorgt voor groeipijn. Het elektriciteitsnet is namelijk vol geraakt. Om de groeipijn op te lossen wordt de capaciteit van het elektriciteitsnet vergroot. Voor Schouwen-Duiveland en Tholen is de oplossing om een extra aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet van TenneT te realiseren. De doorlooptijd van zo’n traject duurt echter gemiddeld zeven tot tien jaar. Enduris onderzoekt of er een tijdelijke oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld door met partijen afspraken te maken over het schuiven met vraag en aanbod van elektriciteit om zo het net op drukke momenten te ontlasten. Uit het onderzoek moet nog blijken of congestiemanagement een oplossing is voor Tholen en Schouwen-Duiveland. 

Samenwerkingen verder versterken

Het versnellen van omgevingstrajecten is ook belangrijk om capaciteitsknelpunten op te lossen. De snelheid waarmee Enduris netuitbreidingen kan realiseren is afhankelijk van derden. Samenwerking is hierbij van groot belang. Enduris wil de regionale samenwerking in de Regionale Energiestrategie Zeeland (RES) verder versterken en gezamenlijk concrete keuzes maken voor locaties en tijdsplanningen voor de opwek van energie.