Nieuws en publicaties

Arjen Jongepier nieuwe voorzitter van het Pieter Zeeman Gezelschap

Onze collega Arjen Jongepier, strategisch adviseur, is vanaf dit jaar de nieuwe voorzitter van het Pieter Zeeman Gezelschap, een netwerkorganisatie in Zeeland.

 

Het Pieter Zeemangezelschap heeft als doel het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen hoog opgeleide professionals uit verschillende vakgebieden. "Door het brede netwerk en de diepgaande excursies in 'elkaars keuken' worden netwerken gesmeed en kennis verspreid die leiden tot meer begrip voor andere vakdisciplines, inzicht in toegepaste kennis, nieuwe verbanden en relaties, en het bevorderen van goede betrekkingen tussen overheden, bedrijfsleven, onderwijs en intermediaire organisaties" aldus het gezelschap.