Nieuws en publicaties

Enduris een van de initiatiefnemers van de Zeeuwse Energiedialoog

De klimaatafspraken van Parijs zijn een uitdaging voor Zeeland. Hoe wij ons steentje bij? Waar liggen de kansen? Hoe verbinden we die met impulsen voor de Zeeuwse economie, woon- en leefomgeving? En wat kan dat bijdragen aan innovatie, werkgelegenheid en welbevinden?

 

Tijdens de Zeeuwse Energiedialoog bespreken Zeeuwse bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers hoe we dit gezamenlijk gaan aanpakken. De Zeeuwse Energiedialoog richt zich vooral op de onderlinge samenwerking. Wie is waarmee bezig en hoe versterken we elkaar als het gaat om energietransitie in de gebouwde omgeving en de industrie, en bij mobiliteit, duurzame opwekking, beheer van energiesystemen en (bestuurlijke) samenwerking.

 

De Zeeuwse Energiedialoog loopt van oktober tot en met december 2017. Eind van dit jaar ligt er dan een afspraak hoe de betrokken organisaties de inhoudelijke plannen voor energietransitie opstellen.

De Energiedialoog is een initiatief van Proeftuin Maak het Verschil, Zeeuws Energieakkoord, Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, SER Zeeland en Enduris.

 

Neem voor meer informatie contact op met Gido Willemse (gwillemse@enduris.nl) of kijk op www.zeeuwseenergiedialoog.nl.