Nieuws en publicaties

Enduris ondertekent Zeeuws energieakkoord

Vandaag ondertekenen zo’n 25 partijen het Zeeuws Energieakkoord. Met deze ondertekening worden de krachten gebundeld om via intensieve samenwerking maatregelen te ontwikkelen waarmee de energietransitie in Zeeland wordt aangejaagd. Burgers en bedrijven worden actief betrokken.
 
Alle Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland en verschillenden partijen zoals Enduris zetten hun handtekening onder dit akkoord.
 
Het gezamenlijke uitgangspunt: het Zeeuws Energieakkoord wil door intensief samen te werken dat alle huizen energieneutraal zijn uiterlijk in 2045. In het landelijk Energieakkoord ligt de doelstelling in 2050. Dat betekent dat er snel beweging moet komen: het is aan de woningeigenaren om zelf actie te nemen; de ondertekenaars van het Zeeuws Energieakkoord helpen de woningeigenaren daarbij.
  
De ondertekening van het Zeeuws Energieakkoord is het startpunt van de samenwerking. Naast het commitment dat de initiatiefnemers hebben uitgesproken zijn er gezamenlijke acties afgesproken, die dit jaar worden opgezet en uitgevoerd.