Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Nieuws en publicaties

Enduris trekt nieuwe elektriciteitskabels onder haven Vlissingen voor zon- en windenergie

Netbeheerder Enduris trekt in maart nieuwe elektriciteitskabels onder de haven van Vlissingen om nieuwe projecten voor zon- en windenergie aan te sluiten. Deze initiatieven leveren straks evenveel duurzame elektriciteit als ongeveer 36.000 huishoudens in een jaar verbruiken. Hiermee wordt in één klap 16% van de resterende doelstelling van het Zeeuws Energieakkoord van de duurzame opwekking voor wind behaald en 7% voor zon. Een enorme stap voorwaarts in het behalen van de Zeeuwse klimaatdoelen.

 

Boring onder de haven

De zon- en windparken komen in Vlissingen-Oost. Om die aan te kunnen sluiten op het bestaande elektriciteitsnet moeten er nieuwe elektriciteitskabels naar het verdeelstation van Enduris in Vlissingen-Oost worden aangelegd. Aannemer Van Vulpen trekt voor Enduris de kabels onder de haven van Vlissingen door. Dat gaat via een boring van bijna 50 meter diep over een lengte van anderhalve kilometer. De boringen zijn in maart klaar. Daarna sluit Enduris de zon- en windparken aan.

 

Samenwerking

Martin Martens, manager energietransitie Enduris: ,,Dit is een groot project waar we erg trots op zijn. We hebben als netbeheerder een belangrijke rol in het faciliteren van de energietransitie in Zeeland, maar dat doen we dit niet alleen. In samenwerking met de Provincie Zeeland, Gemeente Vlissingen, Eneco, C.RO Ports, Verbrugge, KiesZon en North Sea Port werken we samen om dit project tot een succes te maken.”

 

Zeeuws Energieakkoord

In iedere regio in Nederland werken provincies, gemeenten, netbeheerders en andere belanghebbenden aan een regionale energiestrategie (RES). In dit plan maken de partijen afspraken over de plaats en hoeveelheid van nieuwe zon- en windparken. In het Zeeuwse Energieakkoord is de afspraak dat er in 2030 in Zeeland plek is voor 700 MW aan windenergie en 1000 MW aan zonne-energie. Enduris draagt hier aan bij door, tot 2030, per jaar 60 MW extra netcapaciteit te realiseren. 

 

Bekijk hier de video van het ondertekenmoment.