Nieuws en publicaties

Kom naar de aftrap van het Zeeuws Energieakkoord

Op woensdagavond 31 oktober 2018 organiseren de initiatiefnemers van het Zeeuws Energieakkoord, waaronder Enduris, een bijeenkomst in CineCity in Vlissingen van 17.00 tot 18.30 uur. Iedereen is welkom.

 

Oud-minister Ed Nijpels gaat in op wat het Klimaatakkoord voor Zeeland betekent. Deze bijeenkomst is tegelijkertijd de aftrap voor het Zeeuws Energieakkoord. Enduris werkt samen met andere partijen aan een Regionale Energiestrategie (RES) voor een CO2-neutraal Zeeland in 2050.

 

Ed Nijpels is de voorzitter van het Klimaatberaad. Het Klimaatberaad is het coördinerend overlegorgaan om tot een nationaal Klimaatakkoord te komen naar aanleiding van de in Parijs gemaakte klimaatafspraken. Nijpels is door de regering aangesteld om met voorstellen te komen voor het terugdringen van broeikasgassen in Nederland. Brandstoffen zoals benzine, diesel en gas veroorzaken uitstoot en warmen daarmee de aarde verder op. Het proces van het overgaan op schone vormen van energieopwekking, noemen we ‘de energietransitie’. Iedere regio, en dus ook Zeeland, moet nadenken over energie- en klimaatoplossingen. Zeeland richt verschillende sectortafels in. Die hebben de opdracht om kansen te benutten en het Zeeuwse hoofdstuk in het landelijk klimaatakkoord te schrijven: Parijs op zijn Zeeuws. Nijpels gaat in op wat het landelijk Klimaatakkoord voor Zeeland betekent. Deze bijeenkomst is tegelijkertijd de aftrap voor de Zeeuwse sectortafels.

 

Programma
Voorafgaand aan de plenaire sessie worden er side events georganiseerd, deze zijn op uitnodiging. Ook wordt de film van Al Gore, The inconvenient truth (2), getoond om 15:00 uur en 20:00 uur, deze zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Ook bij de plenaire sessie met Ed Nijpels en Ben de Reu om 17:00 uur is iedereen welkom. Nadien is er een energiemarkt, met diverse duurzame initiatieven, van 18:30 tot 20:00 uur in de foyer van de CCXL zaal in Cine City.