Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Nieuws en publicaties

Samenleving steeds meer betrekken bij investeringen in het energiesysteem

De consultatiefase voor de concept-investeringsplannen van de netbeheerders start vandaag. Het is de tweede keer dat consultatie deel uitmaakt van de investeringsplannen-nieuwe-stijl, zoals die vorig jaar zijn ingevoerd. Naast de permanente inzet van mensen en middelen om de betrouwbaarheid van de Nederlandse netten op het huidige hoge peil te houden, is er de complexe opgave van de energietransitie: het faciliteren van de snel groeiende vraag naar transport op het elektriciteitsnet én het veranderend gebruik van de gasinfrastructuur. Daarom informeren én consulteren de netbeheerders diverse landelijke en regionale partijen zo goed mogelijk.

 

Tot en met 29 november kunt u het concept-investeringsplan van Stedin en Enduris inzien op www.stedin.net/investeringsplan en uw opmerkingen of vragen met ons delen. De ingediende zienswijzen vanuit de consultatie maken inzichtelijk hoe we nog beter kunnen aansluiten op uw informatiebehoeften. Netbeheer Nederland publiceerde vandaag een uitgebreid artikel over het Investeringsplan 2022: Samenleving steeds meer betrekken bij record-investeringen in energiesysteem - Netbeheer Nederland