Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Nieuws en publicaties

Stedin Groep legt aandeelhouders kapitaalvraag van 200 miljoen euro ter besluitvorming voor

De raad van bestuur, raad van commissarissen en de aandeelhouderscommissie (AHC) van Stedin Groep hebben overeenstemming bereikt om met een kapitaalbijdrage van 200 miljoen euro voor 2021 het eigen vermogen van het netwerkbedrijf te versterken. De versterking van het eigen vermogen is nodig om investeringen in de energietransitie te doen. Stedin Groep legt nu een uitgifte van cumulatief preferente aandelen aan al haar 44 aandeelhouders voor om op in te tekenen. Eind juni wordt duidelijk hoeveel aandeelhouders hiervan gebruikmaken.

 

De investering levert gemeenten een vast dividend van 3% per jaar op. Het gestorte kapitaal wordt ingebracht in de eigen onderneming, die door de stijgende investeringen als gevolg van de energietransitie flink groeit.. Door te investeren maken de aandeelhouders de energietransitie in het verzorgingsgebied van Enduris mogelijk.

 

Danny Benima, CFO van Stedin Groep: “De energietransitie is een groot maatschappelijk maar ook financieel vraagstuk. Met dit voorstel combineren we deze twee facetten tot één aantrekkelijke propositie.”

 

Investeren in de energietransitie

De investeringen in het energienetwerk zorgen ervoor dat decentraal opgewekte zonne- en windenergie getransporteerd kan worden, wijken kunnen worden verwarmd met een duurzaam alternatief voor aardgas en laadinfrastructuur kan worden aangelegd voor miljoenen elektrische auto’s en bussen. Dit is nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen en de ambities in de Regionale Energiestrategieën te verwezenlijken. Naast het zekerstellen van een toekomstvaste energie-infrastructuur creëert de kapitaalbijdrage lokale werkgelegenheid en regionale economische groei. De investeringen komen bovenop de lopende reguliere investeringen die nodig zijn om het elektriciteits- en gasnet goed te laten functioneren.

 

Kapitaalvraag

Om de komende jaren de energietransitie goed te stroomlijnen heeft Stedin Groep een kapitaalbehoefte van 750 miljoen euro tot 1 miljard euro tot 2030. Stedin Groep legt voor de korte termijn een kapitaalvraag van 200 miljoen euro voor aan haar aandeelhouders. Aandeelhoudende gemeenten kunnen individueel intekenen voor de cumulatief preferente aandelen. De afgelopen periode hebben Stedin Groep en de AHC invulling gegeven aan de bijbehorende voorwaarden, waaronder een herijking van de afspraken over zeggenschap en informatievoorziening. In juni kunnen aandeelhouders intekenen en vindt besluitvorming plaats tijdens de aandeelhoudersvergadering.

 

Versterken financiële positie
De kapitaalvraag aan aandeelhouders op de lange termijn is afhankelijk van de snelheid van de energietransitie, de toekomstige regulering en de daarmee gepaard gaande hoogte van de tarieven. Na het bekend worden van het nieuwe reguleringskader in september 2021, wordt het vraagstuk opnieuw tegen het licht gehouden. Om de financiële positie te versterken lopen meerdere trajecten. Zo wordt er ook kritisch gekeken naar eigen kosten en naar de planning van investeringen. Stedin Groep heeft een besparingsprogramma lopen van 180 miljoen euro tot 2025. Daarnaast is Stedin Groep samen met andere netbeheerders in gesprek met de Autoriteit Consument en Markt over de mogelijkheden om het reguleringsmodel aan te passen Ook het mogelijk toetreden van nieuwe aandeelhouders wordt verkend.

 

Over Stedin Groep 
Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Daar werken zo’n 4.500 medewerkers van Stedin Groep iedere dag aan. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. Als Stedin Groep verduurzamen wij het energiesysteem en houden het onverminderd robuust en betaalbaar. Binnen Stedin Groep werken de netbeheerders Stedin (Zuid-Holland en Utrecht), Enduris (Zeeland) en de experts van infrabedrijf DNWG Infra samen om dit voor elkaar te krijgen.