Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Nieuws en publicaties

Zeeuws energienet in 2019 zeer betrouwbaar

In 2019 had een Zeeuws huishouden gemiddeld minder dan 16 minuten geen stroom. Voor gas gaat het slechts om seconden. De cijfers van netbeheerder Enduris voor Zeeland liggen ook dit jaar weer onder het landelijk gemiddelde.

 

Betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet is in 2019 gestegen

De betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet is in 2019 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2019 hadden huishoudens en zakelijke gebruikers gemiddeld iets minder dan 20 minuten geen stroom als gevolg van een storing. In 2018 was dat gemiddeld nog 27 minuten. Ook het gasnet steeg in 2019 in betrouwbaarheid. Gemiddeld zat een huishouden in 2019 51 seconden zonder gas. Daarmee blijft het Nederlandse energienet één van de betrouwbaarste ter wereld. Grote veroorzaker van storingen blijft schade door graafwerkzaamheden.

 

Graafschade vaak als storingsoorzaak

De Nederlandse netbeheerders investeren jaarlijks veel geld in preventief onderhoud en het vervangen van oudere leidingen. Een groot deel van de storingen wordt veroorzaakt door externe factoren, zoals schade door graafwerkzaamheden. In 2019 is circa 25% van de onderbrekingen in de energienetten hierdoor veroorzaakt. Samen met ketenpartners wordt er voortdurend gekeken naar maatregelen om deze schades te beperken. In april 2020 start wederom de campagne Veilig Graven, om particulieren en kleine ondernemers in bouw en tuinonderhoud te informeren over manieren om graafschades te voorkomen. Bij machinaal graven, moet vooraf bij het Kadaster informatie over kabels en leidingen worden opgevraagd, via een zogenoemde Klic-melding.

 

Meer informatie Actuele informatie over storingen is te vinden op gasenstroomstoringen.nl. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009.