Nieuws en publicaties

Zeeuws huishouden in 2016 gemiddeld minder dan 15 minuten geen stroom

In 2016 had een Zeeuws huishouden gemiddeld minder dan 15 minuten geen stroom. Voor gas gaat het slechts om seconden. Gemiddeld had een Zeeuws huishouden in 2015 minder dan 17 seconden geen gas. De cijfers van netbeheerder Enduris voor Zeeland liggen ruim onder het landelijk gemiddelde.

Alle afnemers in Nederland samen (huishoudens en zakelijke gebruikers) hadden vorig jaar gemiddeld 21 minuten geen stroom als gevolg van een storing. Dat is 17% korter dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Een storing trof gemiddeld 122 klanten. Ook dat is een afname ten opzichte van het vijfjaarlijks gemiddelde (-14%). Alle afnemers samen hadden dus minder overlast van de stroomstoringen, ondanks dat het aantal storingen wel iets toenam (+2%). Dit blijkt uit de jaarlijkse storingscijfers van Netbeheer Nederland, de branchevereniging van alle netbeheerders.

Gasstoringen zorgden ervoor dat een Nederlands huishouden in 2016 gemiddeld 58 seconden geen gas had. Dat is 40% onder het vijfjaarlijks gemiddelde. Gasstoringen zijn over het algemeen klein: een gasstoring trof gemiddeld slechts 1,5 klant.

 

Snel opsporen en verhelpen

Netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in het energienet. Niet alleen in de kabels en leidingen, maar ook steeds meer in ICT. Die investeringen zijn enerzijds nodig om het net geschikt te maken voor de energietransitie en het steeds grotere gebruik van duurzame energiebronnen. Anderzijds helpen technologische toepassingen zoals sensoren om een storing snel op te sporen. Door snelle opsporing slagen netbeheerders erin om storingen snel te verhelpen en zo de overlast voor klanten te beperken.

 

Het net werkt 99,995% van de tijd

Het Nederlandse energienet is één van de meest betrouwbare netten van de wereld. Het werkt 99,995% van de tijd. Netbeheerders vinden die betrouwbaarheid belangrijk en investeren daarin, en willen tegelijkertijd het net betaalbaar houden. Dat lukt; de tarieven zijn in de afgelopen jaren gelijk gebleven of zelfs gedaald.

Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening vormt een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de samenleving. Omdat het net zo betrouwbaar is, merken veel mensen pas hoe afhankelijk ze zijn van energie als er een storing is. Gelukkig is zo’n storing over het algemeen van korte duur. Een stroomstoring duurde in 2016 gemiddeld minder dan vijf kwartier, een gasonderbreking iets minder dan twee uur.

 

Oorzaken storingen

Graafschade is net als in voorgaande jaren de belangrijkste oorzaak van storingen. In het laagspanningsnet was 27% van de stroomstoringen het directe gevolg van graafschade. Een sluimerende storing en veroudering / slijtage zijn andere belangrijke oorzaken. Sluimerende storingen komen vaak door werkzaamheden of graafschades uit het verleden die pas later tot een storing leiden. Alle partijen hebben structureel aandacht voor het voorkomen van graafschade en proberen zo het aantal storingen door graafschade verder terug te dringen.

Actuele informatie over eventuele storingen is te vinden op www.gasenstroomstoringen.nl. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009.

 

Bijlage

 

Grootste stroomstoringen 2016

Netvlak*

Plaats

Datum

Storingsminuten**

HS

Diemen

21-06-16

12.687.638

HS

Harderwijk

07-02-16

4.957.592

HS

Alphen

04-07-16

3.236.930

MS

Vinkeveen

29-08-16

2.930.376

HS

Arnhem

23-04-16

2.908.852

MS

Onderdendam

31-03-16

2.305.217

MS

Enschede

14-09-16

1.839.093

LS

Amsterdam

23-01-16

1.319.692

MS

Zaandam

29-08-16

1.260.126

MS

Geldrop

19-05-16

1.144.325

 

*HS = Hoogspanning, MS = Middenspanning, LS = Laagspanning

**Het aantal storingsminuten is het aantal getroffen klanten maal de tijdsduur van de onderbreking in minuten. Zo kunnen storingen objectief met elkaar worden vergeleken. Een onderbreking van 1000 minuten bij 1 klant is in storingsminuten dus even groot als een onderbreking van 10 minuten bij 100 klanten, namelijk 1000 storingsminuten.