Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Nieuws en publicaties

Zoektocht nieuw hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland gestart

Op 19 april 2021 zijn netbeheerders TenneT en Enduris gestart met het participatieproces voor een nieuw hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland. Samen met de omgeving gaan de netbeheerders op zoek naar geschikte locaties.

Het regionale elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland en Tholen loopt vol. Daardoor kan de duurzaam opgewekte elektriciteit van nieuwe, grote zon- en windparken niet worden getransporteerd. Om dit te verhelpen vergroten Tennet en Enduris de capaciteit van het elektriciteitsnet. De netbeheerders bouwen hiervoor een nieuw 150/20kV hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland, ergens tussen Zierikzee en Bruinisse. Deze sluiten ze met een ondergrondse kabel aan op een nieuw te bouwen 380/150kV-hoogspanningsstation in de omgeving van Bergen op Zoom.

 

Samen met de omgeving
De locatie voor het nieuwe hoogspanningsstation staat nog niet vast. Enduris en TenneT organiseren in april, mei en juni verschillende werkateliers met belanghebbenden uit het gebied om op zoek te gaan naar geschikte locaties. Voor deze bijeenkomsten zijn onder andere vertegenwoordigers van de landbouw, inwoners uit het gebied, dorpsraden, natuurorganisaties en andere betrokken instanties uitgenodigd.

 

Laat uw reactie achter
Daarnaast horen de netbeheerders ook graag uw tips, zorgen of andere reacties! Die kunt u vanaf nu achterlaten op de projectwebsite, www.tennet.eu/schouwen-duiveland. Daar vindt u niet alleen meer informatie over het project, maar ook een projectatlas. Dat is een digitale kaart waarop u het zoekgebied kunt zien en heel eenvoudig reacties kunt achterlaten.