Enduris, gemeente Middelburg en gemeente Veere ondertekenen Zeeuwse Green Deal Aardgasvrije Wijken

Enduris, gemeente Middelburg en gemeente Veere ondertekenen Zeeuwse Green Deal Aardgasvrije Wijken

Minister Kamp van Economische Zaken ondertekende op 8 maart samen met 30 gemeenten, 12 provincies en 4 netbeheerders de Green Deal; deze stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Op 31 maart ondertekenen de Zeeuwse deelnemers (gemeente Middelburg, gemeente Veere en netbeheerder Enduris) de Green Deal, in het bijzijn van een delegatie van het Ministerie van Economische Zaken. Met deze Green Deal wordt een concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda en het Zeeuws Energieakkoord.

 

Energietransitie voor alle Zeeuwse huishoudens

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van alle huishoudens in Nederland en dus ook in Zeeland. Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Daarnaast zullen mensen zich bewust moeten worden van nut en noodzaak van deze veranderingen. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, decentrale overheden, bedrijven en netbeheerders. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de landelijke Green Deal, hebben initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken.

Zo hebben de gemeenten Middelburg en Veere de ambitie om alle nieuwbouw voortaan zonder aardgas te laten uitvoeren. Dit vraagt om een nauwe lokale samenwerking tussen gemeenten en netbeheerder Enduris. Samen gaan we dan ook onderzoeken hoe alternatieve warmtevoorzieningen kunnen worden georganiseerd. Enduris zal gemeentes ondersteunen met kennis en data over energietransitie/gasnetwerk.

 

Green Deal draagt bij aan innovatie

In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. Deze ambitie moet worden vertaald naar concrete maatregelen waarmee Nederland in de komende decennia de energietransitie kan realiseren. Zo moeten nieuw te bouwen gebouwen vanaf 2021 (bijna) energieneutraal zijn en de resterende warmtevraag moet zoveel mogelijk zonder aardgas worden ingevuld.

Een grotere opgave ligt er voor de warmtevoorziening in de bestaande bouw. De technologie om andere duurzame warmtebronnen voor verwarming te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken waar nu door aardgas wordt verwarmd. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk. Initiatieven die nu mogelijk worden met deze Green Deal leveren een belangrijke bijdrage aan die (sociale) innovaties.