Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Kwaliteit

Wat verstaan we onder kwaliteit bij Enduris?

Bij Enduris hebben we een cultuur van continu verbeteren, waarbij kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. De eisen en normen voor kwaliteit bij Enduris worden gesteld door onze klanten, aandeelhouders, de maatschappij, marktpartijen, de wetgever en door Enduris zelf.

 

Bij kwaliteit gaat het bij Enduris om de kwaliteit van onze netwerken en de wijze waarop we die beheren. Daarnaast stellen we eisen aan onze dienstverlening. Door een hoge kwaliteit te realiseren in onze bedrijfsvoering zorgen we ervoor dat we zaken zoveel mogelijk in één keer goed doen. Samengevat betekent kwaliteit bij Enduris: ‘We doen de goede dingen veilig, in 1 keer goed, tijdig, efficiënt en continu beter’.

 

Een belangrijk deel hiervan komt terug in de normeringen van diverse certificeringen die wij in ons bezit hebben. Om deze certificaten te behouden toetsen we voortdurend of ons systeem en onze medewerkers hieraan voldoen.

 

ISO 9001

Deze internationale norm:

  • specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving
  • stelt zich ten doel om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

ISO 9001 certificaat Enduris (PDF)

NTA 8120

In deze technische afspraak zijn eisen opgenomen voor een veiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem voor het gas- en elektriciteitsnetbeheer.

NTA 8120 certificaat Enduris (PDF)

 

ISO 27001

Deze norm specificeert eisen voor het implementeren, onderhouden en verbeteren van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties. De norm bevat ook de voorschriften voor de beoordeling en behandeling van veiligheidsrisico's. De voorschriften zijn generiek en gelden voor elk type organisatie.

ISO 27001 certificaat Enduris (PDF)

 

ISO 55001

De ISO 55001 voor assetmanagement geeft eigenaren van kapitaalgoederen een instrument in handen om hun ‘assets’ op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders.

 

ISO 55001 certificaat Enduris (PDF)