Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Zeeuws Energieakkoord

Wij zijn trotse partner van het Zeeuws Energieakkoord ofwel de Regionale Energiestrategie voor Zeeland. Samen met overige maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers is deze strategie tot stand gekomen. Als Enduris behoren we tot een van de initiatiefnemers samen met Impuls Zeeland, Provincie Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Waterschap Scheldestromen.

 

Energietransitie in Zeeland

Het Klimaatakkoord van Parijs zal ook in Zeeland uitgevoerd worden, dit noemen we “Parijs op zijn Zeeuws”. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C in 2050, zal de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (CO2) tot nul gereduceerd moeten worden. Het overgaan op schone vormen van energieopwekking noemen we ‘de energietransitie’.

 

Zeeland heeft van nature veel te bieden als het gaat om energie. Er is de zon, het water, de wind en het getij. Meer dan ooit hebben we deze elementen nodig. Niet voor niets spelen ze de hoofdrol in de Zeeuwse energietransitie. Ons leven zal veranderen wanneer we stoppen met fossiele bronnen als olie en gas. We zullen ons allemaal moeten aanpassen om deze dringende en noodzakelijke omslag te maken. Dat gebeurd stap voor stap.

 

Benieuwd naar meer informatie over het Zeeuws Energieakkoord?

 

BEkijk de website