Schade en compensatie

Enduris doet er alles aan om gas- en elektriciteitsstoringen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u met een storing te maken krijgt. Uiteraard proberen wij de storing zo snel mogelijk te verhelpen. 

Compensatieregeling

Afhankelijk van de duur van de storing, het type aansluiting dat u heeft en het netvlak waarin de storing plaatsvindt, kunt u recht hebben op een vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak. U ontvangt automatisch van ons het bedrag waar u recht op heeft op uw rekening. 


Voor huishoudens geldt in het algemeen dat de compensatievergoeding € 35 bedraagt per onderbreking met een tijdsduur tussen vier en acht uur.

 

Tabel uitbetaling compensatie vergoedingen Elektriciteitsstoringen

 

Storing in netvlak

klantgroep *)

duur onderbreking

compensatie

plus per 4 uur meer
boven de 8 uur

LS*-net

LS huishoudelijk

4 - 8 uur

€ 35

€ 20

"

LS kleinzakelijk

4 - 8 uur

€ 195

€ 100

"

MS

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

"

HS

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

MS**-net

LS huishoudelijk

4 - 8 uur

€ 35

€ 20

"

LS kleinzakelijk

2 - 8 uur

€ 195

€ 100

"

MS

2 - 8 uur

€ 910

€ 500

"

HS

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

HS***-net

LS huishoudelijk

4 - 8 uur

€ 35

€ 20

"

LS kleinzakelijk

1 - 8 uur

€ 195

€ 100

"

MS

1 - 8 uur

€ 910

€ 500

"

HS

1 - 8 uur

€ 0,35 / kW gec.

€ 0,20 / kW gec.

 * LS = laagspanning
** MS = middenspanning
*** HS = hoogspanning

 

*) Uitsplitsing klantgroepen is als volgt:

Klantgroep

Aansluitcategorie

Transportcategorie

LS huishoudelijk

LS <
3 x 25 A of 1 x 35 A

LS enkeltarief
LS dubbeltarief

LS kleinzakelijk

LS > 3 x 25 A of Trafo MS/LS

LS > 3 x 25A
LS Trafo MS/LS

MS

MS of Trafo HS + TS/MS

MS Trafo HS+TS/MS

HS

HS

HS

Doorlaatwaarde transportcategorie LS enkeltarief en LS dubbeltarief

3 x 25A: Doorlaatwaarde 10 kW
1 x 35A: Doorlaatwaarde 5 kW

Doorlaatwaarde transportcategorie LS >3 x 25A

3 x 35A: Doorlaatwaarde 15 kW
3 x 50A: Doorlaatwaarde 25 kW
3 x 63A: Doorlaatwaarde 30 kW
3 x 80A: Doorlaatwaarde 40 kW

 

Tabel uitbetaling compensatie vergoedingen Gasstoringen

Deelmarkt

duur onderbreking

compensatie

plus per 4 uur meer

boven de 8 uur

Kleinverbruiker

4 - 8 uur

€ 35

€ 20

Profielgrootverbruiker

4 - 8 uur

€ 195

€ 100

Telemetriegrootverbruiker

4 - 8 uur

€ 910

€ 500

 

Schade

Het uitkeren van de compensatievergoeding betekent niet dat Enduris aansprakelijkheid erkent voor eventuele werkelijke schade die ontstaan door de gas- of elektriciteitsstoring.  

 

Enduris adviseert om eerst contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij. Indien de verzekeringsmaatschappij niet tot vergoeding over gaat, kunt u Enduris aansprakelijk stellen en een vergoeding vorderen. Enduris zal bekijken of zij al dan niet de aansprakelijkheid erkent
en wel of niet een vergoeding zal uitkeren. U kunt een brief sturen naar Enduris B.V., Postbus 399, 4460 AT Goes.