Hoe gaat Enduris om met het coronavirus? Meer informatie

Schade en compensatie

Enduris doet er alles aan om gas- en elektriciteitsstoringen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u met een storing te maken krijgt. Uiteraard proberen wij de storing zo snel mogelijk te verhelpen. 

Compensatieregeling

Afhankelijk van de duur van de storing, het type aansluiting dat u heeft en het netvlak waarin de storing plaatsvindt, kunt u recht hebben op een vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak. U ontvangt automatisch van ons het bedrag waar u recht op heeft op uw rekening. 


Voor huishoudens geldt in het algemeen dat de compensatievergoeding € 35 bedraagt per onderbreking met een tijdsduur tussen vier en acht uur.

 

Tabel uitbetaling compensatie vergoedingen Elektriciteitsstoringen

 

Aansluiting

Storing in*

Duur

onderbreking

Compensatie

vergoeding

Plus per 4 uur meer

boven de 8 uur

1 x 10A

LS-net

4 – 8 uur

€ 10

€ 5

1 x 10A

MS-net

4 – 8 uur

€ 10

€ 5

1 x 10A

HS-net

4 – 8 uur

€ 10

€ 5

3 x 25A

1 x 35A

LS-net

4 – 8 uur

€ 35

€ 20

3 x 25A

1 x 35A

MS-net

4 – 8 uur

€ 35

€ 20

3 x 25A

1 x 35A

HS-net

4 – 8 uur

€ 35

€ 20

> 3x 25A

LS-net

4 – 8 uur

€195

€ 100

> 3x 25A

MS-net

2 – 8 uur

€195

€ 100

> 3x 25A

HS-net

1 – 8 uur

€195

€ 100

MS

MS-net

2 – 8 uur

€ 910

€ 500

MS

HS-net

1 – 8 uur

€ 910

€ 500

HS

HS-net

1 – 8 uur

€ 0,35/kW gec.

€ 0,20/kW gec.

 * LS = laagspanning
* MS = middenspanning
* HS = hoogspanning

Tabel uitbetaling compensatie vergoedingen Gasstoringen

Deelmarkt

duur onderbreking

compensatie

plus per 4 uur meer

boven de 8 uur

Kleinverbruiker

4 - 8 uur

€ 35

€ 20

Profielgrootverbruiker

4 - 8 uur

€ 195

€ 100

Telemetriegrootverbruiker

4 - 8 uur

€ 910

€ 500

 

Schade

Het uitkeren van de compensatievergoeding betekent niet dat Enduris aansprakelijkheid erkent voor eventuele werkelijke schade die ontstaan door de gas- of elektriciteitsstoring.  

 

Enduris adviseert om eerst contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij. Indien de verzekeringsmaatschappij niet tot vergoeding over gaat, kunt u Enduris aansprakelijk stellen en een vergoeding vorderen. Enduris zal bekijken of zij al dan niet de aansprakelijkheid erkent
en wel of niet een vergoeding zal uitkeren. U kunt een brief sturen naar Enduris B.V., Postbus 399, 4460 AT Goes.